Search Results for Young adult fiction. - Narrowed by: Chinese Adult Fiction SirsiDynix Enterprise http://libcat.parracity.nsw.gov.auhttp://libcat.parracity.nsw.gov.au/client/en_AU/default/default/qu$003dYoung$002badult$002bfiction.$0026qf$003dLOCATION$002509Shelf$002bLocation$0025091$00253ACHI-AF$002509Chinese$002bAdult$002bFiction$0026rm$003dPURCHASE$002bSUGGE0$00257C$00257C$00257C1$00257C$00257C$00257C2$00257C$00257C$00257Ctrue$0026ps$003d300?dt=list 2019-11-12T12:36:52Z Guang rong ri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230105 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z by&#160;Han, Han, 1982-<br/>Shelf Number&#160;CHI HAN<br/>General Subject&#160;Young adult fiction.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/> Xiang shao nian la fei chi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230104 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z by&#160;Han, Han, 1982-<br/>Shelf Number&#160;CHI HAN<br/>General Subject&#160;Young adult fiction.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/> Ta de guo ent://SD_ILS/0/SD_ILS:144832 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z by&#160;Han, Han, 1982-<br/>Shelf Number&#160;CHI HAN<br/>General Subject&#160;Young adult fiction, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/> Pan ni sui yue. [Vol. 18], ai ni de xin cong mei zhi xi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:10585 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z by&#160;Jun Bi, (Feng, Xinxin)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Pan ni sui yue xi lie ;&#160;Pan ni qing chun.<br/> Pan ni sui yue. [25], liu xia zui shen de zu ji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:293201 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#21467;&#36870;&#27506;&#26376;. [25], &#30041;&#19979;&#26368;&#28145;&#30340;&#36275;&#36321; / &#21531;&#27604;.<br/>by&#160;Jun Bi (Feng, Xinxin)<br/>Author (alt graph)&#160;&#21531;&#27604; (&#39342;&#24571;&#24571;)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Pan ni sui yue xi lie ;&#160;Pan ni sui yue xi lie (Qing tong she)<br/> Pan ni sui yue. [24], ni zhuan si yi de sha lou ent://SD_ILS/0/SD_ILS:293200 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#21467;&#36870;&#27506;&#26376;. [24], &#36870;&#36681;&#24605;&#25014;&#30340;&#27801;&#28431; / &#21531;&#27604;.<br/>by&#160;Jun Bi (Feng, Xinxin)<br/>Author (alt graph)&#160;&#21531;&#27604; (&#39342;&#24571;&#24571;)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Pan ni sui yue xi lie ;&#160;Pan ni sui yue xi lie (Qing tong she)<br/> Pan ni sui yue. [Vol. 19], rang liu xing jian zheng wo de yue shi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230150 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z by&#160;Jun Bi (Feng, Xinxin)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Pan ni sui yue xi lie ;&#160;Pan ni sui yue xi lie.<br/> Ye qing teen shi. 7, shei ban wo xun zhao xing fu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:422626 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#22812;&#38738;teen&#20351;. 7, &#35504;&#20276;&#25105;&#23563;&#25214;&#24184;&#31119; / &#21531;&#27604;.<br/>by&#160;Jun Bi (Feng, Xinxin)<br/>Author (alt graph)&#160;&#21531;&#27604; (&#39342;&#24571;&#24571;)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Young adult fiction, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Ye qing teen shi ;&#160;Ye qing teen shi.&#160;Ye qing teen shi (Qing tong she)<br/> Wo he ta xiang yue de tian kong ent://SD_ILS/0/SD_ILS:123567 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z by&#160;Jun Bi, (Feng, Xinxin)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Qing cong xu yu ;<br/> Pan ni sui yue. [Vol. 16], xuan zai ye kong de pao pao meng ent://SD_ILS/0/SD_ILS:10586 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z by&#160;Jun Bi, (Feng, Xinxin)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Pan ni sui yue xi lie ;&#160;Pan ni qing chun.<br/> Zhen shi jia xiang n&uuml; wang xin ji xi lie san : Two truths and a lie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:303773 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#30495;&#23526;&#20551;&#35937;&#22899;&#29579;&#24515;&#27231;&#31995;&#21015;&#19977; : Two truths and a lie / &#33678;&#25289;&#35613;&#26575;&#20316; ; &#38515;&#24428;&#24428;&#35695;.<br/>by&#160;Shepard, Sara, 1977-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI SHEP<br/>General Subject&#160;Twins -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;N&uuml; wang xin ji xi lie ;&#160;Chao liu wen xue<br/> Yidan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:35710 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z by&#160;Jinteng, Shihui, 1969-<br/>Shelf Number&#160;CHI JINT<br/>General Subject&#160;Bicycle racing -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Da shang ;<br/> Yi sha na de qing mu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:422612 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#19968;&#21070;&#37027;&#30340;&#20670;&#24917; / &#21531;&#27604;.<br/>by&#160;Jun Bi (Feng, Xinxin)<br/>Author (alt graph)&#160;&#21531;&#27604; (&#39342;&#24571;&#24571;)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Adolescence -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Gen gu du ji zi bei shuo zai jian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:422611 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#36319;&#23396;&#29544;&#21450;&#33258;&#21329;&#35498;&#20877;&#35211; / &#21531;&#27604;.<br/>by&#160;Jun Bi (Feng, Xinxin)<br/>Author (alt graph)&#160;&#21531;&#27604; (&#39342;&#24571;&#24571;)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Mu guang zhi cheng = Twilight ent://SD_ILS/0/SD_ILS:150996 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z by&#160;Meyer, Stephenie, 1973-<br/>Shelf Number&#160;CHI MEYE<br/>General Subject&#160;American fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2008-2009<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Qi xuan guan ;&#160;Twilight ;&#160;Twilight.<br/> Xu gou nu wang = Made you up ent://SD_ILS/0/SD_ILS:418431 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#34395;&#27083;&#22899;&#29579; = Made you up / Francesca Zappia.<br/>by&#160;Zappia, Francesca.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZAPP<br/>General Subject&#160;American fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Ban shou qing chun = Young adult ;&#160;Young adult (Mu ma wen hua)<br/> Zai jian, wo de guo qu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:422625 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#20877;&#35211;&#65292;&#25105;&#30340;&#36942;&#21435; / &#21531;&#27604;.<br/>by&#160;Jun Bi (Feng, Xinxin)<br/>Author (alt graph)&#160;&#21531;&#27604; (&#39342;&#24571;&#24571;)<br/>Shelf Number&#160;CHI JUN<br/>General Subject&#160;Friendship -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xin ling cheng zhang ;&#160;Xin ling cheng zhang (Qing tong she)<br/> Zhen cheng huang yan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304427 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#30495;&#35488;&#35594;&#35328; / &#33678;&#25289;.&#35613;&#26575; (Sara Shepard) ; [&#38515;&#24428;&#24428; &#35695;].<br/>by&#160;Shepard, Sara, 1977-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI SHEP<br/>General Subject&#160;Twins -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;N&uuml; wang xin ji xi lie ;&#160;Chao liu wen xue&#160;Chao liu wen xue.<br/> N&uuml; wang xin ji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304428 2019-11-12T12:36:52Z 2019-11-12T12:36:52Z Title (alt graph)&#160;&#22899;&#29579;&#24515;&#27231; / &#33678;&#25289;&#8231;&#35613;&#26575; (Sara Shepard) ; [&#38515;&#24428;&#24428; &#35695;].<br/>by&#160;Shepard, Sara, 1977-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI SHEP<br/>General Subject&#160;Twins -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;N&uuml; wang xin ji xi lie ;&#160;Chao liu wen xue&#160;Chao liu wen xue.<br/>