Search Results for Huan, ai SirsiDynix Enterprise http://libcat.parracity.nsw.gov.au/client/en_AU/default/default/qu$003dHuan$00252C$002bai$0026ps$003d300? 2021-06-13T19:48:16Z Huan huan ai = Why why love ent://SD_ILS/0/SD_ILS:364627 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Su, Shiyin.<br/>Shelf Number&#160;CHIF SU<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/> Ji man shi dian huan zhen ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:138314 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zi cheng.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI<br/>General Subject&#160;Chinese fiction.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hua yang xi lie ;<br/> Wo qin ai de jing shen bing huan zhe ent://SD_ILS/0/SD_ILS:408772 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zhao, Zhiming.<br/>Shelf Number&#160;CHIS ZHAO<br/>General Subject&#160;Chinese fiction -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/> Bu yao dui wo you huan xiang : Ai Weiwei za wen xuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:254641 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19981;&#35201;&#23565;&#25105;&#26377;&#24187;&#24819; : &#33406;&#26410;&#26410;&#38620;&#25991;&#36984; / [&#20316;&#32773;&#33406;&#26410;&#26410;].<br/>by&#160;Ai, Weiwei.<br/>Author (alt graph)&#160;&#33406;&#26410;&#26410;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 709.2 AI<br/>General Subject&#160;Art, Chinese -- 20th century.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Wen hua fan si xi lie<br/> Mei huan n&uuml; shen de ai qing mo li ent://SD_ILS/0/SD_ILS:255756 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#39749;&#24187;&#22899;&#31070;&#30340;&#24859;&#24773;&#39764;&#21147; / [&#20316;&#32773;, &#28145;&#38634;].<br/>by&#160;Shenxue.<br/>Author (alt graph)&#160;&#28145;&#38634;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.18 SHEN<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- China -- Hong Kong.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Shenxue zuo pin ;&#160;Works. 2012 ;<br/> Yi ke, yi sheng ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230139 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Wasabi.<br/>Shelf Number&#160;CHI WASA<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Huan, ai ;<br/> Xi xue meng. II, Hua kai mo huan di ent://SD_ILS/0/SD_ILS:358335 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zhang, Xiaoxian.<br/>Shelf Number&#160;CHIF ZHAN<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Mo huan ai qing xi lie<br/> Huan fei yan shou ent://SD_ILS/0/SD_ILS:284865 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29615;&#32933;&#29141;&#30246; / &#33406;&#31859; &#33879;.<br/>by&#160;Ai, Mi, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#33406;&#31859;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS AI<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hong zhang wen xue, yue du, xiang yue sheng huo = Hondge literature&#160;Hong zhang wen xue, yue du, xiang yue sheng huo.<br/> Unfree speech : the threat to global democracy and why we must act, now ent://SD_ILS/0/SD_ILS:487329 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Huang, Zhifeng, 1996- author.<br/>Shelf Number&#160;321.8 HUAN<br/>General Subject&#160;Democracy.<br/>Publication Date&#160;2020<br/>Format:&#160;Books<br/> Zhongguo ji zhang The captain ent://SD_ILS/0/SD_ILS:545627 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20013;&#22283;&#27231;&#38263; = The captain / &#20986;&#21697; &#21271;&#20140;&#21338;&#32013;&#24433;&#26989;&#38598;&#22296;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#38463;&#37324;&#24052;&#24052;&#24433;&#26989;(&#21271;&#20140;)&#38598;&#22296;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#33775;&#22799;&#38651;&#24433;&#30332;&#34892;&#26377;&#38480;&#36012;&#20219;&#20844;&#21496; [and eighteen others] ; &#23566;&#28436; &#21129;&#20553;&#24375; ; &#30435;&#35069; &#26446;&#37670;&#25991; ; &#32232;&#21127; &#26044;&#21191;&#25954;.<br/>by&#160;Liu, Weiqiang, 1960-, film director.<br/>Shelf Number&#160;CHI DVD ZHON<br/>General Subject&#160;Air pilots -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2020<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Huo guo, ai guo, xie guo : Li Yinhe zi zhuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:549268 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#27963;&#36807;, &#29233;&#36807;, &#20889;&#36807; : &#26446;&#38134;&#27827;&#33258;&#20256; / &#26446;&#38134;&#27827; &#33879;.<br/>by&#160;Li, Yinhe, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#26446;&#38134;&#27827;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 301.09 LI<br/>General Subject&#160;Women sociologists -- Biography.<br/>Publication Date&#160;2020<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Jiagu Lizi di qiu tu jian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:549320 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#21152;&#21476;&#37324;&#23376;&#22320;&#29699;&#22270;&#37492; / (&#26085;) &#21152;&#21476;&#37324;&#23376; &#33879; ; &#19969;&#34425; &#35793; ; &#26611;&#27491; &#23457;&#35746;<br/>by&#160;Kako, Satoshi, 1926-2018, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#12363;&#12371;&#12373;&#12392;&#12375;, 1926-2018, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J 551.11 KAKO<br/>General Subject&#160;Science -- Juvenile literature.<br/>Publication Date&#160;2020<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Ai xin shu jie chu ke xue hui ben ;<br/> Jiagu Lizi yu zhou tu jian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:549321 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#21152;&#21476;&#37324;&#23376;&#23431;&#23449;&#22270;&#37492; / (&#26085;) &#21152;&#21476;&#37324;&#23376; &#33879; ; &#19969;&#34425; &#35793; ; &#24352;&#23376;&#24179;, &#38472;&#24428; &#23457;&#35746;<br/>by&#160;Kako, Satoshi, 1926-2018, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#12363;&#12371;&#12373;&#12392;&#12375;, 1926-2018, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J 523.1 KAKO<br/>General Subject&#160;Science -- Pictorial works.<br/>Publication Date&#160;2020<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Ai xin shu jie chu ke xue hui ben ;<br/> Jiagu Lizi hai yang tu jian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:549322 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#21152;&#21476;&#37324;&#23376;&#28023;&#27915;&#22270;&#37492; / (&#26085;) &#21152;&#21476;&#37324;&#23376; &#33879; ; &#19969;&#34425; &#35793; ; &#26366;&#21315;&#24935; &#23457;&#35746;<br/>by&#160;Kako, Satoshi, 1926-2018, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#12363;&#12371;&#12373;&#12392;&#12375;, 1926-2018, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J 551.46 KAKO<br/>General Subject&#160;Science -- Pictorial works.<br/>Publication Date&#160;2020<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Ai xin shu jie chu ke xue hui ben ;<br/> Jiagu Lizi ren lei tu jian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:549323 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#21152;&#21476;&#37324;&#23376;&#20154;&#31867;&#22270;&#37492; / (&#26085;) &#21152;&#21476;&#37324;&#23376; &#33879; ; &#19969;&#34425; &#35793; ; &#39640;&#28304;, &#27743;&#26195;&#20025; &#23457;&#35746;<br/>by&#160;Kako, Satoshi, 1926-2018, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#12363;&#12371;&#12373;&#12392;&#12375;, 1926-2018, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J 599.9 KAKO<br/>General Subject&#160;Human evolution -- Juvenile literature.<br/>Publication Date&#160;2020<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Ai xin shu jie chu ke xue hui ben ;<br/> Wo shi yi shi,wo de ai zheng : di yi ben 12 wei yi shi . gong wei zhuan jia de kang ai sheng jing = I'm a doctor also a cancer warrior ent://SD_ILS/0/SD_ILS:547985 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25105;&#26159;&#37291;&#24107;,&#25105;&#24471;&#30284;&#30151; : &#31532;&#19968;&#26412;12&#20301;&#37291;&#24107;,&#20844;&#34907;&#23560;&#23478;&#30340;&#25239;&#30284;&#32854;&#32147; = I'm a doctor also a cancer warrior / &#38859;&#40599;&#25991;&#31561;&#25505;&#35370;&#25776;&#31295;.<br/>by&#160;Wei Ming.<br/>Author (alt graph)&#160;&#38859;&#40599;&#25991;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 616.9 WEI<br/>General Subject&#160;Cancer -- Patients -- Personal narratives.<br/>Publication Date&#160;2020<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Bu shi suo you qin mi guan xi du jiao zuo ai qing ent://SD_ILS/0/SD_ILS:547986 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19981;&#26159;&#25152;&#26377;&#35242;&#23494;&#38364;&#20418;&#37117;&#21483;&#20570;&#24859;&#24773; / &#38515;&#38634;&#20316;.<br/>by&#160;Chen, Xue, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#38515;&#38634;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.1 CHEN<br/>General Subject&#160;Love.<br/>Publication Date&#160;2020<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Yuan shen wen cong ;<br/> Aey&#335;n = Ai ran. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:515236 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#50528;&#50672; &#24859;&#28982; [videorecording]<br/>by&#160;I, Sung-hwan, film director<br/>Shelf Number&#160;KOR DVD AEYO<br/>General Subject&#160;Feature films -- Korea (South)<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Hai bian de Lulu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:496864 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#28023;&#36793;&#30340;&#38706;&#38706; / (&#27861;)&#33406;&#33922;&#23433;&middot;&#36798;&#27779;&#22810;(Etienne Dawodeau)&#32534;&#32472; ; &#40644;&#27957;&#23443;&#35793;.<br/>by&#160;Davodeau, Etienne, author, illustrator<br/>Shelf Number&#160;CHIS DAVO<br/>General Subject&#160;Adventure stories -- Women -- Comic books, strips, etc.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Aidian Dawoduo zuo pin xi lie.&#160;Ai di an&middot;Da wo duo zuo pin xi lie.<br/> Xuan ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:483914 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24748;&#29233; / &#32654;&#22899;&#21464;&#22823;&#26641;&#33879;.<br/>by&#160;Mein&uuml;biandashu, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#32654;&#22899;&#21464;&#22823;&#26641;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS MEIN<br/>General Subject&#160;Chinese fiction -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Books<br/> Er chang gong yuan /Zhang Xi. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:484761 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20108;&#24120;&#20844;&#22290; / &#24373;&#35199;.<br/>by&#160;Zhang, Xi, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#24373;&#35199;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZHAN<br/>General Subject&#160;Girls -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xie ;<br/> Ru guo ke yi zhe yang ai If I can love you so. Discs 1-4 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485798 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22914;&#26524;&#21487;&#20197;&#36825;&#26679;&#29233; = If I can love you so. Discs 1-4 / &#23548;&#28436;, &#29579;&#38647; ; &#32534;&#21095;, &#21315;&#23547;&#21315;&#23547; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#24352;&#29614;, &#36213;&#24535;&#21018;, &#21608;&#31435;&#24378;.<br/>by&#160;Wang, Lei, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD RIG V1<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Ru guo ke yi zhe yang ai If I can love you so. Discs 5-7 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485799 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22914;&#26524;&#21487;&#20197;&#36825;&#26679;&#29233; = If I can love you so. Discs 5-7 / &#23548;&#28436;, &#29579;&#38647; ; &#32534;&#21095;, &#21315;&#23547;&#21315;&#23547; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#24352;&#29614;, &#36213;&#24535;&#21018;, &#21608;&#31435;&#24378;.<br/>by&#160;Wang, Lei, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD RUGU V2<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Dugu huang hou Queen Dugu. Discs 1-5 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485792 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29420;&#23396;&#30343;&#21518; = Queen Dugu. Discs 1-5 / &#23548;&#28436;, &#24352;&#23389;&#27491;, &#19969;&#33521;&#27954;, &#24352;&#33258;&#24378; ; &#32534;&#21095;, &#26472;&#22522; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#35874;&#29738;, &#37154;&#34003;.<br/>by&#160;Zhang, Xiaozheng, 1960-, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD DUGU V1<br/>General Subject&#160;Empresses -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Dugu huang hou Queen Dugu. Discs 6-10 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485793 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29420;&#23396;&#30343;&#21518; = Queen Dugu. Discs 6-10 / &#23548;&#28436;, &#24352;&#23389;&#27491;, &#19969;&#33521;&#27954;, &#24352;&#33258;&#24378; ; &#32534;&#21095;, &#26472;&#22522; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#35874;&#29738;, &#37154;&#34003;.<br/>by&#160;Zhang, Xiaozheng, 1960-, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD DUGU V2<br/>General Subject&#160;Empresses -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Dugu huang hou Queen Dugu. Discs 11-15 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485794 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29420;&#23396;&#30343;&#21518; = Queen Dugu. Discs 11-15 / &#23548;&#28436;, &#24352;&#23389;&#27491;, &#19969;&#33521;&#27954;, &#24352;&#33258;&#24378; ; &#32534;&#21095;, &#26472;&#22522; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#35874;&#29738;, &#37154;&#34003;.<br/>by&#160;Zhang, Xiaozheng, 1960-, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD DUGU V3<br/>General Subject&#160;Empresses -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Madi'erda deng wo zhang da = When I grow up ent://SD_ILS/0/SD_ILS:491265 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29595;&#33922;&#23572;&#36798;&#31561;&#25105;&#38271;&#22823; = When I grow up / [&#28595;]&#33922;&#22982;&middot;&#26126;&#38054; &#33879; ; [&#33521;]&#21490;&#33922;&#22827;&middot;&#23433;&#19996;&#23612; &#32472; ; &#31243;&#20309; &#35793;.<br/>by&#160;Minchin, Tim, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J MINC<br/>General Subject&#160;Stories in rhyme.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;<br/> The creativity code : how AI is learning to write, paint and think ent://SD_ILS/0/SD_ILS:480266 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Du Sautoy, Marcus, author.<br/>Shelf Number&#160;006.3 DUSA<br/>General Subject&#160;Artificial intelligence.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Books<br/> Talk to me : Amazon, Google, Apple and the race for voice-controlled AI ent://SD_ILS/0/SD_ILS:475200 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Vlahos, James, author.<br/>Shelf Number&#160;004 VLAH<br/>General Subject&#160;Human-computer interaction.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Books<br/> Talk to me : amazon, google, apple and the race for voice-controlled AI ent://SD_ILS/0/SD_ILS:467608 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Vlahos, James, author.<br/>Shelf Number&#160;004.01 VLAH<br/>General Subject&#160;Human-computer interaction.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Books<br/> 30-second AI and robotics : 50 key notions, characters, fields and events in the rise of intelligent machines, each explained in half a minute ent://SD_ILS/0/SD_ILS:471490 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Miranda, Luis de, 1971-, editor.<br/>Shelf Number&#160;006.3 THIR<br/>General Subject&#160;Artificial intelligence.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Books<br/> Wu dong qian kun Martial universe. Discs 1-6 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485804 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#27494;&#21160;&#20094;&#22372; = Martial universe. Discs 1-6 / &#25668;&#21046;&#21333;&#20301; &#22825;&#27941;&#28145;&#34013;&#24433;&#35270;&#20256;&#23186;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;.<br/>by&#160;Tiancantudou, original author<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD WUDO V1<br/>General Subject&#160;Martial arts -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Wu dong qian kun Martial universe. Discs 7-12 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485805 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#27494;&#21160;&#20094;&#22372; = Martial universe. Discs 7-12 / &#25668;&#21046;&#21333;&#20301; &#22825;&#27941;&#28145;&#34013;&#24433;&#35270;&#20256;&#23186;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;.<br/>by&#160;Tiancantudou, original author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD WUDO V2<br/>General Subject&#160;Martial arts -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Lie du ren The drug hunter. Discs 1-4 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485809 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29454;&#27602;&#20154; = The drug hunter. Discs 1-4 / &#23548;&#28436;, &#22825;&#27589; ; &#24635;&#32534;&#21095;, &#38472;&#20122;&#27954; ; &#24635;&#21457;&#34892;&#20154;, &#38379;&#29233;&#21326; ; &#20986;&#21697;&#20844;&#21496;, &#25463;&#25104;&#19990;&#32426;&#25991;&#21270;&#20135;&#19994;&#38598;&#22242;, &#21271;&#20140;&#29233;&#22855;&#33402;&#31185;&#25216;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#24184;&#31119;&#34013;&#28023;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#38598;&#22242;&#32929;&#20221;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#21271;&#20140;&#24403;&#20195;&#26102;&#20809;&#20256;&#23186;, &#25463;&#25104;&#26143;&#32426;&#20803;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#20256;&#23186;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#22025;&#20250;&#25991;&#21270;&#20256;&#23186;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#20844;&#23433;&#37096;&#37329;&#30462;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#20013;&#24515;.<br/>by&#160;Tian, Yi, television director<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD LIED V1<br/>General Subject&#160;Drug traffic -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Lie du ren = The drug hunter. Discs 5-8 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485810 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29454;&#27602;&#20154; = The drug hunter. Discs 5-8 / &#23548;&#28436;, &#22825;&#27589; ; &#24635;&#32534;&#21095;, &#38472;&#20122;&#27954; ; &#24635;&#21457;&#34892;&#20154;, &#38379;&#29233;&#21326; ; &#20986;&#21697;&#20844;&#21496;, &#25463;&#25104;&#19990;&#32426;&#25991;&#21270;&#20135;&#19994;&#38598;&#22242;, &#21271;&#20140;&#29233;&#22855;&#33402;&#31185;&#25216;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#24184;&#31119;&#34013;&#28023;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#38598;&#22242;&#32929;&#20221;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#21271;&#20140;&#24403;&#20195;&#26102;&#20809;&#20256;&#23186;, &#25463;&#25104;&#26143;&#32426;&#20803;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#20256;&#23186;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#22025;&#20250;&#25991;&#21270;&#20256;&#23186;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#20844;&#23433;&#37096;&#37329;&#30462;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#20013;&#24515;.<br/>by&#160;Tian, Yi, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD LIED V2<br/>General Subject&#160;Drug traffic -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Yue huo yue lai jin. Discs 1-6 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:467477 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36234;&#27963;&#36234;&#26469;&#21170;. Discs 1-6 / &#24635;&#23548;&#28436;, &#21016;&#27969; ; &#23548;&#28436;, &#21608;&#33521;&#30007; ; &#32534;&#21095;, &#24464;&#27491;&#36229; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#21016;&#27969;, &#21016;&#36745;.<br/>by&#160;Liu, Liu, television director, television producer, actor<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD YUEH V1<br/>General Subject&#160;Widowers -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Yue huo yue lai jin. Discs 7-12 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:467478 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36234;&#27963;&#36234;&#26469;&#21170;. Discs 7-12 / &#24635;&#23548;&#28436;, &#21016;&#27969; ; &#23548;&#28436;, &#21608;&#33521;&#30007; ; &#32534;&#21095;, &#24464;&#27491;&#36229; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#21016;&#27969;, &#21016;&#36745;.<br/>by&#160;Liu, Liu, television director, television producer, actor.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD YUEH V2<br/>General Subject&#160;Widowers -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Wen nuan de xian di 1-6 die = Here to heart ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468647 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#28201;&#26262;&#30340;&#24358; [videorecording]. &#31532;1-6&#30879; = Here to heart / &#32534;&#21095;, &#36213;&#24494;&#23068;, &#35874;&#23567;&#34588;, &#35768;&#29840;&#33395; ; &#23548;&#28436;, &#40644;&#22825;&#20161;, &#29579;&#23376;&#40483; ; &#24635;&#21046;&#29255;&#20154;, &#21608;&#20025; ; &#20986;&#21697;&#20844;&#21496;, &#32858;&#32654;&#24433;&#35270;, &#19978;&#28023;&#35266;&#36798;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;.<br/>by&#160;Zhang, Junning, 1982-, actress<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD WENN V1<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Wen nuan de xian di 7-12 die = Here to heart ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468648 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#28201;&#26262;&#30340;&#24358; [videorecording]. &#31532;7-12&#30879; = Here to heart / &#32534;&#21095;, &#36213;&#24494;&#23068;, &#35874;&#23567;&#34588;, &#35768;&#29840;&#33395; ; &#23548;&#28436;, &#40644;&#22825;&#20161;, &#29579;&#23376;&#40483; ; &#24635;&#21046;&#29255;&#20154;, &#21608;&#20025; ; &#20986;&#21697;&#20844;&#21496;, &#32858;&#32654;&#24433;&#35270;, &#19978;&#28023;&#35266;&#36798;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;.<br/>by&#160;Zhang, Junning, 1982-, actress.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD WENN V2<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Mei hao sheng huo di 1-6 die = Wonderful life ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468668 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#32654;&#22909;&#29983;&#27963; [videorecording]. &#31532;1-6&#30879; = Wonderful life / &#23548;&#28436; &#21016;&#36827; ; &#32534;&#21095; &#24464;&#20853;.<br/>by&#160;Liu, Jin, director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD MEIH V1<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Mei hao sheng huo di 7-12 die = Wonderful life ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468670 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#32654;&#22909;&#29983;&#27963; [videorecording]. &#31532;7-12&#30879; = Wonderful life / &#23548;&#28436; &#21016;&#36827; ; &#32534;&#21095; &#24464;&#20853;.<br/>by&#160;Liu, Jin, director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD MEIH V2<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Zu xian de ai qing ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468701 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#31062;&#20808;&#30340;&#29233;&#24773; / &#38470;&#28304;&#33879;.<br/>by&#160;Lu, Yuan, 1980-, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#38470;&#28304;, 1980-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS LU<br/>General Subject&#160;Romance fiction.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hou lang. Shuo bu&#160;Hou lang.<br/> Wei he yue ai yue gu du ent://SD_ILS/0/SD_ILS:469561 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20026;&#20309;&#36234;&#29233;&#36234;&#23396;&#29420; / &#27494;&#24535;&#32418; &#33879;.<br/>by&#160;Wu, Zhihong, 1974-, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#27494;&#24535;&#32418;, 1974-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 155 WU<br/>General Subject&#160;Families -- Psychological aspects.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;He tian e tu shu. Cheng zhang guan = Black swan&#160;He tian e tu shu. Cheng zhang guan.<br/> Wo ai you er yuan = I love kindergarten ent://SD_ILS/0/SD_ILS:469566 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25105;&#29233;&#24188;&#20799;&#22253; = I love kindergarten / &#22622;&#23572;&#26085;&middot;&#24067;&#27931;&#20811;&#33879; ; &#33713;&#26114;&middot;&#24067;&#27931;&#20811; ; &#24352;&#33395;&#35793;.<br/>by&#160;Bloch, Serge, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#24067;&#27931;&#20811;, &#22622;&#23572;&#26085;,, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J BLOC<br/>General Subject&#160;Bilingual books.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xiao bei ke hui ben guan&#160;Xiao bei ke hui ben guan.<br/> Tian shi chuan guo ni wo zhi jian : Taibei ai qing gu shi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:466332 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22825;&#20351;&#31359;&#36942;&#20320;&#25105;&#20043;&#38291; : &#21488;&#21271;&#24859;&#24773;&#25925;&#20107; / &#20237;&#33275;&#31077; &#33879;.<br/>by&#160;Wu, Zhenxiang, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#20237;&#33275;&#31077;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI WU<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Wu Zhenxiang zuo pin ji ;<br/> Ai zheng xiao shi de xian jing ent://SD_ILS/0/SD_ILS:466338 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#30284;&#30151;&#28040;&#22833;&#30340;&#38519;&#38449; / &#23721;&#26408;&#19968;&#40635;&#33879; ; &#31456;&#27901;&#20202;&#35793;.<br/>by&#160;Iwaki, Kazuma, 1976-, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#23721;&#26408;&#19968;&#40635;, 1976-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI IWAK<br/>General Subject&#160;Detective and mystery fiction.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xiao shuo yuan lang ;<br/> Bei shang guang yi ran xiang xin ai qing City still believe in love. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:449915 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#21271;&#19978;&#24291;&#20381;&#28982;&#30456;&#20449;&#24859;&#24773; [videorecording] = City still believe in love.<br/>by&#160;Li, Jun, director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD BEI V1-2<br/>General Subject&#160;Love stories -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Nuan shen jiang liao li : pai han qu shi shou geng kuai! ent://SD_ILS/0/SD_ILS:473437 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#26262;&#36523;&#34193;&#26009;&#29702; : &#25490;&#23506;&#21435;&#28629;&#30246;&#26356;&#24555;&#65281; / &#23567;&#26361;&#24456;&#24859;&#21507;.<br/>by&#160;Xiao Cao hen ai chi.<br/>Author (alt graph)&#160;&#23567;&#26361;&#24456;&#24859;&#21507;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 615.324 XIAO<br/>General Subject&#160;Cooking (Ginger)<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Yi kou fan tuan. hao chi you ke ai! ent://SD_ILS/0/SD_ILS:444307 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19968;&#21475;&#39151;&#31984;. &#22909;&#21507;&#21448;&#21487;&#24859;&#65281; / &#37329;&#22857;&#20140;, &#23828;&#25215;&#40179; ; [&#35695;] &#38515;&#26313;&#33729;.<br/>by&#160;Kim, Bong Gyeong.<br/>Author (alt graph)&#160;&#37329;&#22857;&#20140;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641.63 JIN<br/>General Subject&#160;Cooking (Rice)<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Ri ri hao shi ;&#160;Ri ri hao shi (Ri yue wen hua)<br/> Yu jian ai qing de Li xian sheng. Discs 1-6 Love &amp; Life &amp; Lie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:467475 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36935;&#35265;&#29233;&#24773;&#30340;&#21033;&#20808;&#29983;. Discs 1-6 = Love &amp; Life &amp; Lie / &#23548;&#28436;, &#38472;&#38125;&#31456; ; &#32534;&#21095;, &#31069;&#26126; ; &#24635;&#21046;&#29255;&#20154;, &#38414;&#26107;.<br/>by&#160;Chen, Mingzhang, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD YUJI V1<br/>General Subject&#160;Girls -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Yu jian ai qing de Li xian sheng. Discs 7-12 Love &amp; Life &amp; Lie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:467476 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36935;&#35265;&#29233;&#24773;&#30340;&#21033;&#20808;&#29983;. Discs 7-12 = Love &amp; Life &amp; Lie / &#23548;&#28436;, &#38472;&#38125;&#31456; ; &#32534;&#21095;, &#31069;&#26126; ; &#24635;&#21046;&#29255;&#20154;, &#38414;&#26107;.<br/>by&#160;Chen, Mingzhang, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD YUJI V2<br/>General Subject&#160;Girls -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Video disc<br/> She diao ying xiong zhuan. di 1-4 The legend of the condor heroes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468427 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#23556;&#38613;&#33521;&#38596;&#20256;. di 1-4 die = The legend of the condor heroes / &#23548;&#28436;, &#33931;&#23478;&#20426; ; &#30417;&#21046;, &#37101;&#38742;&#23431; ; &#21407;&#33879;, &#37329;&#24248;.<br/>by&#160;Jiang, Jiajun, 1956-, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD SHED V1<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Video disc<br/> She diao ying xiong zhuan. di 5-8 die The legend of the condor heroes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468428 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#23556;&#38613;&#33521;&#38596;&#20256;. &#31532;5-8&#30879; = The legend of the condor heroes / &#23548;&#28436;, &#33931;&#23478;&#20426; ; &#30417;&#21046;, &#37101;&#38742;&#23431; ; &#21407;&#33879;, &#37329;&#24248;.<br/>by&#160;Jiang, Jiajun, 1956-, television director<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD SHED V2<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Sheng feng can lan de ri zi. di 6-10 die A splendid life in Beijing ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468639 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29983;&#36898;&#28799;&#28866;&#30340;&#26085;&#23376;. &#31532;6-10&#30879; = A splendid life in Beijing / &#23548;&#28436;, &#21608;&#21451;&#26397; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#20851;&#23567;&#32418; ; &#32534;&#21095;, &#33402;&#26415;&#24635;&#30417;, &#26524;&#38742;&#38678;.<br/>by&#160;Zhou, Youchao, television director<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD SHEN V2<br/>General Subject&#160;Brothers -- China -- Beijing -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Sheng feng can lan de ri zi. di 1-5 die A splendid life in Beijing ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468640 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29983;&#36898;&#28799;&#28866;&#30340;&#26085;&#23376;. &#31532;1-5&#30879; = A splendid life in Beijing / &#23548;&#28436;, &#21608;&#21451;&#26397; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#20851;&#23567;&#32418; ; &#32534;&#21095;, &#33402;&#26415;&#24635;&#30417;, &#26524;&#38742;&#38678;.<br/>by&#160;Zhou, Youchao, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD SHEN V1<br/>General Subject&#160;Brothers -- China -- Beijing -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Yi dong mi gong. Yuan qi. Shan yan mi ma = The fever code ent://SD_ILS/0/SD_ILS:464863 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#31227;&#21205;&#36855;&#23470;. &#28304;&#36215;. &#38275;&#28976;&#23494;&#30908; = The fever code / James Dashner ; [&#35695;] &#32705;&#38597;&#22914;.<br/>by&#160;Dashner, James.<br/>Shelf Number&#160;CHI J DASH<br/>General Subject&#160;American fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Ai. Shangyin ;&#160;Ai. Shangyin (Sun Color Culture Co., Ltd.)<br/> Jiu shi ai zhu Loft feng de jia. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:464904 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#23601;&#26159;&#24859;&#20303;Loft&#39080;&#30340;&#23478;.<br/>by&#160;Piao liang jia ju. Bian ji bu.<br/>Shelf Number&#160;CHI 747.88 JIU<br/>General Subject&#160;Interior decoration.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Style ;&#160;Style (Mai hao si chu ban)<br/> Zhen ai de huang yan zhi po bing zhe di 5-8 die = Love's lies ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468637 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#30495;&#29233;&#30340;&#35854;&#35328;&#20043;&#30772;&#20912;&#32773; [videorecording]. &#31532;5-8&#30879; = Love's lies / &#23548;&#28436; &#20313;&#28147; ; &#32534;&#21095;, &#34083;&#20025; ; &#20986;&#21697;&#20844;&#21496;, &#21271;&#20140;&#21326;&#29081;&#27888;&#21644;&#24433;&#35270;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#19996;&#38451;&#24066;&#20048;&#35270;&#33457;&#20799;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#21271;&#20140;&#29233;&#22855;&#33402;&#31185;&#25216;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#19978;&#28023;&#25991;&#21270;&#24191;&#25773;&#24433;&#35270;&#38598;&#22242;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;.<br/>by&#160;Yu, Jun, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD ZHEN V2<br/>General Subject&#160;Drug abuse and crime -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Zhen ai de huang yan zhi po bing zhe di 1-4 die = Love's lies ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468638 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#30495;&#29233;&#30340;&#35854;&#35328;&#20043;&#30772;&#20912;&#32773; [videorecording]. &#31532;1-4&#30879; = Love's lies / &#23548;&#28436; &#20313;&#28147; ; &#32534;&#21095;, &#34083;&#20025; ; &#20986;&#21697;&#20844;&#21496;, &#21271;&#20140;&#21326;&#29081;&#27888;&#21644;&#24433;&#35270;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#19996;&#38451;&#24066;&#20048;&#35270;&#33457;&#20799;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#21271;&#20140;&#29233;&#22855;&#33402;&#31185;&#25216;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#19978;&#28023;&#25991;&#21270;&#24191;&#25773;&#24433;&#35270;&#38598;&#22242;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;.<br/>by&#160;Yu, Jun, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD ZHEN V1<br/>General Subject&#160;Drug abuse and crime -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Xiao shi de ai ren Secret. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:433984 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#28040;&#22833;&#30340;&#24859;&#20154; [videorecording] = Secret.<br/>by&#160;Wong, Barbara, screenwriter, director, executive producer.<br/>Shelf Number&#160;CHI DVD XIAO<br/>General Subject&#160;Feature films -- China.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Jing ai de ling xiu = Dear leader. North Korea's senior propagandist exposes shocking truths behind the regime ent://SD_ILS/0/SD_ILS:423378 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25964;&#24859;&#30340;&#38936;&#34966; = Dear leader. North Korea's senior propagandist exposes shocking truths behind the regime / &#24373;&#25391;&#25104; ; [&#33521;&#35695;] &#26446;&#38634;&#33673;, [&#20013;&#35695;] &#24278;&#19990;&#24503;.<br/>by&#160;Jang, Jin-sung.<br/>Author (alt graph)&#160;&#24373;&#25391;&#25104;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 951.93 JANG<br/>General Subject&#160;Defectors - Korea (North)<br/>Publication Date&#160;2016&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Lian pu shu fang ;&#160;Lian pu shu fang (Faces Publishing Ltd.)<br/> Yu, chi xia le yi tian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:426460 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#38632;&#65292;&#36978;&#19979;&#20102;&#19968;&#22825; / &#26519;&#35424;&#29723;.<br/>by&#160;Lin, Yongchen.<br/>Author (alt graph)&#160;&#26519;&#35424;&#29723;.<br/>Shelf Number&#160;CHI LIN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Chun ai duan pian ;&#160;Chun ai duan pian.<br/> San yue li de xin fu bing = The divination of fortune cookies ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417216 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19977;&#26376;&#35041;&#30340;&#24184;&#31119;&#39173; = The divination of fortune cookies / &#24373;&#23567;&#23291;.<br/>by&#160;Zhang, Xiaoxian, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#24373;&#23567;&#23291;, 1967-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZHAN<br/>General Subject&#160;Romance fiction, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Huang guan cong shu ;&#160;Zhang Xiaoxian ai qing wang guo ;&#160;Huang guan cong shu. ;<br/> Ai hua ren ji he : 300 zhong zui xin hua hui zai pei yu ying yong ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417916 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#33457;&#20154;&#38598;&#21512; : 300&#31278;&#26368;&#26032;&#33457;&#21321;&#26685;&#22521;&#33287;&#25033;&#29992; / &#20316;&#32773; &#38515;&#22372;&#29158;.<br/>by&#160;Chen, Kuncan, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#38515;&#22372;&#29158;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 635.9 CHEN<br/>General Subject&#160;Flower gardening.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Yuan yi jia ;<br/> Xin ai cheng yin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:418424 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20449;&#24859;&#25104;&#30318; / &#20237;&#34183;.<br/>by&#160;Wu, Wei.<br/>Author (alt graph)&#160;&#20237;&#34183;.<br/>Shelf Number&#160;CHI WU<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;&#160;Xun meng yuan xi lie (Xing he chu ban she)<br/> Jin pai Chuan cai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:414829 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#37329;&#29260;&#24029;&#33756; / &#37085;&#25391;&#27743; &#33879; ; &#27721;&#31481; &#20027;&#32534;.<br/>by&#160;Hao, Zhenjiang, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#37085;&#25391;&#27743;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 641.5 HAO<br/>General Subject&#160;Cooking, Chinese -- Sichuan style.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Jian kang ai jia xi lie<br/> Lian xi, xi huan zi ji : yi tian yi dian, bi zuo tian geng xi huan jin tian de zi ji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:416825 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#32244;&#32722;, &#21916;&#27489;&#33258;&#24049; : &#19968;&#22825;&#19968;&#40670;, &#27604;&#26152;&#22825;&#26356;&#21916;&#27489;&#20170;&#22825;&#30340;&#33258;&#24049; / &#32902;&#19968;,&#25991;&#768;&#768;&#768; &#25554;&#30059;<br/>by&#160;Siyi, author, illustrator<br/>Author (alt graph)&#160;&#32902;&#19968;, author, illustrator.<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.11 SIYI<br/>General Subject&#160;Chinese poetry -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xie ;<br/> Wo qing ai de da xiong xian sheng ent://SD_ILS/0/SD_ILS:416833 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25105;&#20146;&#29233;&#30340;&#22823;&#29066;&#20808;&#29983; / &#32554;&#23071;.<br/>by&#160;Miu, Juan, 198-, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#32554;&#23071;, 198-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS MIU<br/>General Subject&#160;Romance fiction, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Man yu wen hua, yan qing xi lie ;<br/> Ta lou chuan shuo ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417047 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22612;&#27004;&#20256;&#35828; / (&#24076;&#33098;) &#38463;&#35199;&#23068;&middot;&#24067;&#23612;&#33879; ; (&#24076;&#33098;) &#33406;&#33778;&middot;&#25289;&#36798;&#32472; ; &#33487;&#26757;&#35793;.<br/>by&#160;Biniou, Athena, author<br/>Shelf Number&#160;CHIS J BINI<br/>General Subject&#160;Greek fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;99 kids&#160;Zui mei de Ouzhou tong hua hui ben&#160;Ai yue du de xiao hai&#160;99 kids.&#160;Zui mei de Ouzhou tong hua hui ben.<br/> Hai zi ai chi de jian kang ling shi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:412221 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Liu, Guohua,<br/>Shelf Number&#160;CHIS 641.53 LIU<br/>General Subject&#160;Children - -- Nutrition.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/> Yin wei ai, suo yi jie zhi : ru he yu hai zi bao chi zhong shen de qin mi guan xi = Love no matter what - when your kids make decisions you don't agree with ent://SD_ILS/0/SD_ILS:316033 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22240;&#20026;&#29233;, &#25152;&#20197;&#33410;&#21046; : &#22914;&#20309;&#19982;&#23401;&#23376;&#20445;&#25345;&#32456;&#36523;&#30340;&#20146;&#23494;&#20851;&#31995; = Love no matter what - when your kids make decisions you don't agree with / &#24067;&#20262;&#36798;.&#21152;&#37324;&#26862;, &#20975;&#33922;.&#21152;&#37324;&#26862; &#33879; ; &#20110;&#24212;&#26426;, &#36158;&#23431;&#23159;&#35793;.<br/>by&#160;Garrison, Brenda, 1959-, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#21152;&#37324;&#26862;, &#24067;&#20262;&#36798;, 1959-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 248.84 GARR<br/>General Subject&#160;Parent and child -- Religious aspects -- Christianity.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/> Xin li da shi, zui ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:319282 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24515;&#29702;&#22823;&#24072;, &#32618;&#29233; / &#38047;&#23431;&#33879;.<br/>by&#160;Zhong, Yu, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#38047;&#23431;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS ZHON<br/>General Subject&#160;Suspense fiction<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xin li da shi xuan yi xi lie ;<br/> Ai de cheng ren shi = Inishi&#275;shon rabu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:319303 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#30340;&#25104;&#20154;&#24335; = &#12452;&#12491;&#12471;&#12456;&#12540;&#12471;&#12519;&#12531;&#12521;&#12502; / (&#26085;)&#20094;&#32993;&#26691; ;&#19969;&#26976;&#35793;.<br/>by&#160;Inui, Kurumi, 1963-, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#20094;&#12367;&#12427;&#12415;, 1963-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS INUI<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xian dai tui li guan mo ;&#160;Riben tui li ;&#160;Xian dai tui li guan ;<br/> Ai ni cai gen ni chao : fu qi xiang chu he mu de 40 ge mi jue ent://SD_ILS/0/SD_ILS:423347 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#20320;&#25165;&#36319;&#20320;&#21557; : &#22827;&#22971;&#30456;&#34389;&#21644;&#30566;&#30340;40&#20491;&#31192;&#35363; / &#21312;&#31077;&#27743;.<br/>by&#160;Ou, Xiangjiang.<br/>Author (alt graph)&#160;&#21312;&#31077;&#27743;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 306.87 OU<br/>General Subject&#160;Husband and wife.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Qing gan gong cheng shi xi lie&#160;Qing gan gong cheng shi xi lie (Qing yuan chu ban she)<br/> Hai zi, ni huai hui ai wo ma? : ji bu chu de 40 feng xin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:423362 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#23401;&#23376;&#65292;&#20320;&#36996;&#26371;&#24859;&#25105;&#21966;&#65311;: &#23492;&#19981;&#20986;&#30340;40&#23553;&#20449; / &#21129;&#21271;&#20803;.<br/>by&#160;Liu, Beiyuan.<br/>Author (alt graph)&#160;&#21129;&#21271;&#20803;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 306.87 LIU<br/>General Subject&#160;Father and child -- Correspondence.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;View xi lie ;&#160;View xi lie (China Times Publishing Co.)<br/> Ta bi ai ni geng ai ni : nan ren bu huai, zhi yao yong dui fang shi qu ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:423371 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20182;&#27604;&#24859;&#20320;&#26356;&#24859;&#20320; : &#30007;&#20154;&#19981;&#22750;&#65292;&#21482;&#35201;&#29992;&#23565;&#26041;&#24335;&#21435;&#24859; / &#21555;&#33509;&#27402;.<br/>by&#160;Wu, Ruoquan.<br/>Author (alt graph)&#160;&#21555;&#33509;&#27402;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 306.7 WU<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships.<br/>Publication Date&#160;2015&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Wu Ruoquan xing fu shu fang ;&#160;Xing fu shu fang.<br/> Yi ge ren de Camino : zi shen dao you you li quan shi jie, di bu guo zhe tiao lu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:423377 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19968;&#20491;&#20154;&#30340;Camino : &#36039;&#28145;&#23566;&#36938;&#36938;&#27511;&#20840;&#19990;&#30028;&#65292;&#25269;&#19981;&#36942;&#36889;&#26781;&#36335; / &#38515;&#22718;.<br/>by&#160;Chen, Ken, 1955-<br/>Author (alt graph)&#160;&#38515;&#22718;, 1955-<br/>Shelf Number&#160;CHI 914.6 CHEN<br/>General Subject&#160;Walking -- Spain -- Santiago de Compostela -- Guidebooks.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Wei ai lu xing ;&#160;Wei ai lu xing (Xing huo wen hua)<br/> Huihui tu ai yue du ent://SD_ILS/0/SD_ILS:425552 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36637;&#36637;&#20820;&#24859;&#38321;&#35712; / &#22196;&#21555;&#23307;&#38686; ; [&#32362;] &#40643;&#20305;&#29734;.<br/>by&#160;Yan Wu, Chanxia.<br/>Author (alt graph)&#160;&#22196;&#21555;&#23307;&#38686;.<br/>Shelf Number&#160;CHI J YAN<br/>General Subject&#160;Children -- Conduct of life.<br/>Publication Date&#160;2015&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Huihui tu hao xi guan xi lie&#160;Huihui tu hao xi guan xi lie (Sesame Publication Co., Ltd.)<br/> You qu Guangdong hua. 4, su yu ji guan yong yu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:425565 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#26377;&#36259;&#24291;&#26481;&#35441;. 4, &#20439;&#35486;&#21450;&#24931;&#29992;&#35486; [kit] / &#20237;&#29577;&#29872;.<br/>by&#160;Wu, Yuhuan.<br/>Author (alt graph)&#160;&#20237;&#29577;&#29872;.<br/>Shelf Number&#160;CHI K 495.17 WU<br/>General Subject&#160;Cantonese dialects -- Translations into English.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Audio disc<br/> Mo xue qi yuan. kuai le de tong nian = Frozen. Anna [and] Elsa's secret playtime ent://SD_ILS/0/SD_ILS:425588 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#39764;&#38634;&#22855;&#32227;. &#24555;&#27138;&#30340;&#31461;&#24180; = Frozen. Anna [and] Elsa's secret playtime / Victoria Saxon, Brittany Candau ; [&#35695;] &#36040;&#23527;.<br/>by&#160;Saxon, Victoria.<br/>Shelf Number&#160;CHI J SAXO<br/>General Subject&#160;Sisters -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Mo xue qi yuan = Frozen&#160;Mo xue qi yuan (Sun Ya Publications)<br/> She hu xian ai : nan xing de yin xing sha shou ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417885 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25885;&#35703;&#33146;&#30284; : &#30007;&#24615;&#30340;&#38577;&#24418;&#27578;&#25163; / &#40643;&#19968;&#21213; &#33879;.<br/>by&#160;Huang, Yisheng, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#40643;&#19968;&#21213;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 616.99 HUAN<br/>General Subject&#160;Prostate -- Cancer -- Miscellanea.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Zhuan ke yi ben tong ;<br/> Ta fan yi le zheng ge Zhongguo : fan yi jia Yang Xianyi yu Ying ji tai tai Gladys de chuan qi ai qing yu ren sheng ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417904 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20182;&#32763;&#35695;&#20102;&#25972;&#20491;&#20013;&#22283; : &#32763;&#35695;&#23478;&#26954;&#25010;&#30410;&#33287;&#33521;&#31821;&#22826;&#22826;Gladys&#30340;&#20659;&#22855;&#24859;&#24773;&#33287;&#20154;&#29983; / &#33539;&#29771;&#40599; &#33879;.<br/>by&#160;Fan, Weili, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#33539;&#29771;&#40599;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 418.02 YANG<br/>General Subject&#160;Translators -- China -- Biography.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/> Ji rou liao li hao zi wei = Delicious chicken recipes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417919 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#38622;&#32905;&#26009;&#29702;&#22909;&#28363;&#21619; = Delicious chicken recipes / &#40643;&#20035;&#33464; &#33879;.<br/>by&#160;Huang, Naiyun, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#40643;&#20035;&#33464;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641.66 HUAN<br/>General Subject&#160;Cooking (Chicken)<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai liao li ;<br/> Meng xiang mi ma : cong ya li yuan tou qing chu cheng gong de zu ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417020 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22818;&#24819;&#23494;&#30908; : &#24478;&#22739;&#21147;&#28304;&#38957;&#28165;&#38500;&#25104;&#21151;&#30340;&#38459;&#31001; / &#20126;&#21147;&#23665;&#22823;&#12539;&#27931;&#20234;&#24503; &#33879; ; &#24373;&#29703;&#38642; &#35695; = Beyond willpower.<br/>by&#160;Loyd, Alex, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 158.1 LOYD<br/>General Subject&#160;Success.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Fang zhi hao du ;<br/> Hong bei ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:411847 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Shen, Wei,<br/>Shelf Number&#160;CHI SHEN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Zhen ai jing zuan ;<br/> Ai chi de ren bu yi yu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:423303 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#21507;&#30340;&#20154;&#19981;&#25233;&#39729; / &#40643;&#26126;&#27138;.<br/>by&#160;Huang, Mingle.<br/>Author (alt graph)&#160;&#40643;&#26126;&#27138;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641 HUAN<br/>General Subject&#160;Chinese literature -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Ai qing bu she xian = Love without limits ent://SD_ILS/0/SD_ILS:316031 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29233;&#24773;&#19981;&#35774;&#38480; = Love the one / &#21147;&#20811;.&#32993;&#21746;(Nick Vujicic), &#20339;&#33495;.&#32993;&#21746;(Kanae Vujicic)&#33879; ; &#21556;&#26524;&#38182;&#35793;.<br/>by&#160;Vujicic, Nick, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#32993;&#21746;,&#21147;&#20811;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 922.4 VUJI<br/>General Subject&#160;Marriage -- Religious aspects -- Christianity.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hei tian e tu shu cheng zhang guan ;&#160;Hei tian e tu shu cheng zheng guan ;<br/> Nuan nan de ai qing yu zhan zheng (1-4 of 7) = Warm man's love and war. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:300440 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#26262;&#30007;&#30340;&#29233;&#24773;&#19982;&#25112;&#20105; = Warm man's love and war.<br/>by&#160;Liu, Xin, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD NUAN V1<br/>General Subject&#160;Fathers and daughters -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Ru guo ai ke yi chong lai (1-4 of 8) = If love can start over. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:301267 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22914;&#26524;&#29233;&#21487;&#20197;&#37325;&#26469; = If love can start over.<br/>by&#160;Mo, Peiru, screenwriter<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD RUGU V1<br/>General Subject&#160;Television series -- China.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Ai wu suo wei ju : zai zui shen ai de ren mian qian yong yuan hui yin cang kuai le fan nao ke kong ju = Love, fearless ent://SD_ILS/0/SD_ILS:351698 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#65292;&#28961;&#25152;&#30031;&#25084; : z&#22312;&#26368;&#28145;&#24859;&#30340;&#20154;&#38754;&#21069;&#65292;&#27704;&#36960;&#26371;&#38577;&#34255;&#24555;&#27138;&#12289;&#29033;&#24817;&#33287; &#24656;&#25084; = Love, fearless / &#35997;&#29771;&#33879;.<br/>by&#160;Bei, Wei, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 646 BEI<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Hi sheng huo ;<br/> Lao gong wo hao re ent://SD_ILS/0/SD_ILS:351728 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#32769;&#20844;&#25105;&#22909;&#29105; / &#23376;&#28548;.<br/>by&#160;Zi Cheng.<br/>Author (alt graph)&#160;&#23376;&#28548;.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;&#160;Xun meng yuan xi lie (Xing he chu ban she)<br/> Ni ai sheng li wo ai ni. [shang, xia] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:354761 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20320;&#24859;&#21213;&#21033;&#25105;&#24859;&#20320;. [&#19978;,&#19979;] / &#21934;&#39131;&#38634;.<br/>by&#160;Shan, Feixue.<br/>Author (alt graph)&#160;&#21934;&#39131;&#38634;.<br/>Shelf Number&#160;CHI SHAN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;&#160;Xun meng yuan xi lie (Xing he chu ban she)<br/> Ni ai sheng li wo ai ni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:354784 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Shan, Feixue.<br/>Shelf Number&#160;CHIF SHAN<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Cong ling kai shi wen wen zhuan : Fu peng you jiao ni mai ji jin.zhuan gu piao, 3 bu zou shi xian cai wu zi you! ent://SD_ILS/0/SD_ILS:302697 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24478;&#38646;&#38283;&#22987;&#31337;&#31337;&#36090; : &#23500;&#26379;&#21451;&#25945;&#20320;&#36023;&#22522;&#37329;.&#36090;&#32929;&#31080;, 3&#27493;&#39519;&#23526;&#29694;&#36001;&#21209;&#33258;&#30001;! / &#33406;&#29246;&#25991; &#33879;.<br/>by&#160;Ai Erwen, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#33406;&#29246;&#25991;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 332 AI<br/>General Subject&#160;Investments.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;iRICH ;<br/> Yong yuan bu zai hai pa ai zheng = Never fear cancer again ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304311 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#27704;&#36828;&#19981;&#20877;&#23475;&#24597;&#30284;&#30151; = Never fear cancer again / [&#32654;] &#38647;&#33945;&#24503;&#12539;&#24343;&#26391;&#35199;&#26031; &#33879; ; &#26446;&#29756;&#33459; &#35793;.<br/>by&#160;Francis, Raymond, 1937-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 616.9 FRAN<br/>General Subject&#160;Cancer -- Prevention.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/> Qin qin nai nai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304453 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20146;&#20146;&#22902;&#22902; / &#23433;&#23068;&#36125;&#23572;&#22317; &#25991; ; &#21345;&#38376;&#33832;&#25289; &#22270; ; &#23879;&#20255; &#35793;.<br/>by&#160;Bergua, Ana, author<br/>Shelf Number&#160;CHIS J BERG<br/>General Subject&#160;Grandmothers -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2015&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai de zhong zi hui ben guan<br/> Li ying ai de wan can = Lee Youngae's dinner party ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304461 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#26446;&#33521;&#29233;&#30340;&#26202;&#39184; = Lee Youngae's dinner party / (&#38889;)&#26446;&#33521;&#29233;, (&#38889;)&#27946;&#20027;&#33521;&#33879; ;&#40644;&#33721;&#33721;&#35793;.<br/>by&#160;Yi, Y&#335;ng-ae, 1971-, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#51060; &#50689;&#50528;, 1971-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 394.12 YI<br/>General Subject&#160;Food habits -- Korea -- History.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/> Ai qing, bu shi ni wei wo zuo le shen me, er shi wo men yi qi zuo le xie shen me : Zhang Xiaoxian san wen jing xuan = Love is you &amp; me ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304477 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29233;&#24773;, &#19981;&#26159;&#20320;&#20026;&#25105;&#20570;&#20102;&#20160;&#20040;, &#32780;&#26159;&#25105;&#20204;&#19968;&#36215;&#20570;&#20102;&#20123;&#20160;&#20040; : &#24352;&#23567;&#23092;&#25955;&#25991;&#31934;&#36873; = Love is you &amp; me / [&#20316;&#32773;, &#24352;&#23567;&#23092;].<br/>by&#160;Zhang, Xiaoxian, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#24352;&#23567;&#23092;, 1967-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.1 ZHAN<br/>General Subject&#160;Chinese essays.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Zhang Xiaoxian ai qing wang guo ;&#160;Huang guan cong shu ;&#160;Huang guan cong shu. ;<br/> Nuan nan de ai qing yu zhan zheng (5-7 of 7) = Warm man's love and war. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304533 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#26262;&#30007;&#30340;&#29233;&#24773;&#19982;&#25112;&#20105; = Warm man's love and war.<br/>by&#160;Liu, Xin, television director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD NUAN V2<br/>General Subject&#160;Fathers and daughters -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Ru guo ai ke yi chong lai (5-8 of 8) = If love can start over. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304917 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22914;&#26524;&#29233;&#21487;&#20197;&#37325;&#26469; = If love can start over.<br/>by&#160;Mo, Peiru, screenwriter<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD RUGU V2<br/>General Subject&#160;Television series -- China.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Bu yao qing mie mian yi li : shi jie ji mian yi yi xue quan wei jiao ni da zao &quot;bu yi sheng bing&quot; de kang ai ti zhi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:308561 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19981;&#35201;&#36629;&#34065;&#20813;&#30123;&#21147; : &#19990;&#30028;&#32026;&#20813;&#30123;&#37291;&#23416;&#27402;&#23041;&#25945;&#20320;&#25171;&#36896;&#12300;&#19981;&#26131;&#29983;&#30149;&#12301;&#30340;&#25239;&#30284;&#39636;&#36074; / &#30690;&#23822;&#38596;&#19968;&#37070;&#33879; ; [&#21129;&#28364;&#26157;&#35695;].<br/>by&#160;Yazaki, Y&#363;ichir&#333;, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#30690;&#23822;&#38596;&#19968;&#37070;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 616.07 YAZA<br/>General Subject&#160;Immunity.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/><a href="http://www.bookportal.jp/trcno/14046975/?partnerid=oclc&siteid=oclc">Japanese record available for display</a><br/> Chao ji Yingguo bao mu de yu er mi mi zhi nan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:308570 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36229;&#32026;&#33521;&#22283;&#20445;&#27597;&#30340;&#32946;&#20818;&#31192;&#23494;&#25351;&#21335; / &#33406;&#29802;&#12539;&#29645;&#32013;&#33879; ; &#27946;&#19990;&#27665;&#35695; = Keep calm and parent on : a guilt-free approach to raising children by asking more from them and doing less / Emma Jenner.<br/>by&#160;Jenner, Emma, author<br/>Shelf Number&#160;CHI 306.87 JENN<br/>General Subject&#160;Parenting.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Qing ai guan xi ;&#160;Ping an cong shu ;<br/> Dishini gong zhu ai xin chuan qi. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:425544 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36842;&#22763;&#23612;&#20844;&#20027;&#24859;&#24515;&#20659;&#22855;.<br/>by&#160;Pan, Hongfei, editor.<br/>Shelf Number&#160;CHI J DISH<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Huihui tu ai yun dong ent://SD_ILS/0/SD_ILS:425553 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36637;&#36637;&#20820;&#24859;&#36939;&#21205; / &#22196;&#21555;&#23307;&#38686; ; [&#32362;] &#40643;&#20305;&#29734;.<br/>by&#160;Yan Wu, Chanxia.<br/>Author (alt graph)&#160;&#22196;&#21555;&#23307;&#38686;.<br/>Shelf Number&#160;CHI J YAN<br/>General Subject&#160;Children -- Conduct of life.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Huihui tu hao xi guan xi lie&#160;Huihui tu hao xi guan xi lie (Sesame Publication Co., Ltd.)<br/> Huihui tu ai qing jie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:425554 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36637;&#36637;&#20820;&#24859;&#28165;&#28500; / &#22196;&#21555;&#23307;&#38686; ; [&#32362;] &#40643;&#20305;&#29734;.<br/>by&#160;Yan Wu, Chanxia.<br/>Author (alt graph)&#160;&#22196;&#21555;&#23307;&#38686;.<br/>Shelf Number&#160;CHI J YAN<br/>General Subject&#160;Children -- Conduct of life.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Huihui tu hao xi guan xi lie&#160;Huihui tu hao xi guan xi lie (Sesame Publication Co., Ltd.)<br/> Shuo fan le ai = Assez parl&eacute; d'amour ent://SD_ILS/0/SD_ILS:410409 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Le Tellier, Herv&eacute;, 1957-<br/>Shelf Number&#160;CHIS LE<br/>General Subject&#160;Married people -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/> Dan gan bu ai wo ent://SD_ILS/0/SD_ILS:363821 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Wu, Wei.<br/>Shelf Number&#160;CHIF WU<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Lian ai yao zai wan can hou ent://SD_ILS/0/SD_ILS:363822 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Tao, Lesi.<br/>Shelf Number&#160;CHIF TAO<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan ;<br/> Ai qing, yu gao pian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:363823 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#24773;&#65292;&#38928;&#21578;&#29255; / &#27155;&#38632;&#26228;.<br/>by&#160;Lou, Yuqing.<br/>Author (alt graph)&#160;&#27155;&#38632;&#26228;.<br/>Shelf Number&#160;CHIF LOU<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;&#160;Xun meng yuan xi lie (Xing he chu ban she)<br/> Qin ai de dian zhang da ren ent://SD_ILS/0/SD_ILS:363829 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#35242;&#24859;&#30340;&#24215;&#38263;&#22823;&#20154; / &#23376;&#28548;.<br/>by&#160;Zi Cheng.<br/>Author (alt graph)&#160;&#23376;&#28548;.<br/>Shelf Number&#160;CHIF ZI<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;&#160;Xun meng yuan xi lie (Xing he chu ban she)<br/> Yin wei ai qing you qi yuan (5-7 of 7) = Because of love, love is a miracle. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:298355 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22240;&#20026;&#29233;&#24773;&#26377;&#22855;&#32536; = Because of love, love is a miracle.<br/>by&#160;Gao, Xianming, director<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD YINW<br/>General Subject&#160;Television plays, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Ai qing, du jiao xi. [shang, xia] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:354762 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#24773;&#65292;&#29544;&#35282;&#25138;. [&#19978;,&#19979;] / &#27155;&#38632;&#26228;.<br/>by&#160;Lou, Yuqing.<br/>Author (alt graph)&#160;&#27155;&#38632;&#26228;.<br/>Shelf Number&#160;CHI LOU<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;&#160;Xun meng yuan xi lie (Xing he chu ban she)<br/> Lao gong, bie xiang luan lai! ent://SD_ILS/0/SD_ILS:354778 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#32769;&#20844;&#65292;&#21029;&#24819;&#20098;&#20358;&#65111; / &#38518;&#27138;&#24605;.<br/>by&#160;Tao, Lesi.<br/>Author (alt graph)&#160;&#38518;&#27138;&#24605;.<br/>Shelf Number&#160;CHI TAO<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;&#160;Xun meng yuan xi lie (Xing he chu ban she)<br/> Bu ai bu san = Not to love not to breakup. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:305713 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19981;&#24859;&#19981;&#25955; = Not to love not to breakup.<br/>by&#160;Ye, Weiying, director<br/>Shelf Number&#160;CHI DVD BUAI<br/>General Subject&#160;Feature films -- China -- Hong Kong.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Wo ai ni, xiao xiao xiong ent://SD_ILS/0/SD_ILS:370323 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Freedman, Claire.<br/>Shelf Number&#160;JCHIF FREE<br/>General Subject&#160;Stories in rhyme -- Juvenile fiction -- Chinese language.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xiao lao hu tong shu guan<br/> Qin ai de sheng huo = Dear life ent://SD_ILS/0/SD_ILS:278769 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20146;&#29233;&#30340;&#29983;&#27963; = Dear life / (&#21152;&#25343;&#22823;) &#33406;&#20029;&#19997;&middot;&#38376;&#32599;&#33879; ; &#23002;&#23195;&#35793;<br/>by&#160;Munro, Alice, 1931-, author<br/>Shelf Number&#160;CHIS MUNR<br/>General Subject&#160;Interpersonal relations -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2014&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/> Ai qing, shang ying zhong ent://SD_ILS/0/SD_ILS:293149 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#24773;&#65292;&#19978;&#26144;&#20013; / &#27155;&#38632;&#26228;.<br/>by&#160;Lou, Yuqing.<br/>Author (alt graph)&#160;&#27155;&#38632;&#26228;.<br/>Shelf Number&#160;CHIF LOU<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Du zi tong xian sheng ent://SD_ILS/0/SD_ILS:294020 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#32922;&#23376;&#30171;&#20808;&#29983; / &#26954;&#31309;&#40599; ; [&#32362;] &#22805;&#22805;&#32654;&#34899;.<br/>by&#160;Yang, Jili.<br/>Author (alt graph)&#160;&#26954;&#31309;&#40599;.<br/>Shelf Number&#160;CHI J YANG<br/>General Subject&#160;Child psychology -- Juvenile literature.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;You er xin li fa xian cong shu<br/> Yin wei ai qing you qi yuan (1-4 of 7) = Because of love, love is a miracle. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:296688 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22240;&#20026;&#29233;&#24773;&#26377;&#22855;&#32536; = Because of love, love is a miracle.<br/>by&#160;Gao, Xianming, director<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD YINW<br/>General Subject&#160;Television plays, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Xiang ai shi nian = Another way to heaven (1-5 of 10) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:296750 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#30456;&#29233;&#21313;&#24180; = Another way to heaven / &#23548;&#28436;, &#21016;&#24800;&#23425; ; &#32534;&#21095;, &#38669;&#26133; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#24352;&#35878; ; &#20986;&#21697;&#20844;&#21496;, &#28246;&#21335;&#24191;&#25773;&#30005;&#35270;&#21488; [and three others].<br/>by&#160;Liu, Huining, director<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD XIAN V1<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Xiang ai shi nian = Another way to heaven (6-10 of 10) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:297628 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#30456;&#29233;&#21313;&#24180; = Another way to heaven / &#23548;&#28436;, &#21016;&#24800;&#23425; ; &#32534;&#21095;, &#38669;&#26133; ; &#21046;&#29255;&#20154;, &#24352;&#35878; ; &#20986;&#21697;&#20844;&#21496;, &#28246;&#21335;&#24191;&#25773;&#30005;&#35270;&#21488; [and three others].<br/>by&#160;Liu, Huining, director<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD XIAN V2<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Bu yao zai shang ai zheng de dang : jie chuan &quot;zhi neng huo 3 ge yue&quot; de huang yan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:284922 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19981;&#35201;&#20877;&#19978;&#30284;&#30151;&#30340;&#24403; : &#25581;&#31359;&quot;&#21482;&#33021;&#27963;3&#20010;&#26376;&quot;&#30340;&#35854;&#35328; / (&#26085;)&#36817;&#34276;&#35802; &#33879; ; &#26361;&#36920;&#20912; &#35793;.<br/>by&#160;Kond&#333;, Makoto, 1948-, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#36817;&#34276; &#35488;, 1948-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 616.994 KOND<br/>General Subject&#160;Cancer.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Du ke. jia ting jian kang bi bei shu ;<br/> Lian ai de na dian shi er = Fall in love ent://SD_ILS/0/SD_ILS:285214 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24651;&#29233;&#30340;&#37027;&#28857;&#20107;&#20799; = Fall in love / &#20986;&#21697;&#20844;&#21496; : &#27993;&#27743;&#20159;&#21644;&#24433;&#35270;&#21046;&#20316;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#28145;&#22323;&#24191;&#25773;&#30005;&#35270;&#30005;&#35270;&#38598;&#22242;, &#21271;&#20140;&#26143;&#35834;&#25991;&#21270;&#20256;&#23186;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#21271;&#20140;&#23567;&#39532;&#22868;&#33150;&#22777;&#24433;&#35270;&#25991;&#21270;&#21457;&#23637;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#29467;&#29368;&#24037;&#20316;&#23460; &#24191;&#24030;&#24066;&#40857;&#29004;&#25991;&#21270;&#20256;&#25773;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496; ; &#23548;&#28436;, &#35885;&#26391;&#26124;, &#31069;&#19996;&#23425;.<br/>by&#160;Tan, Langchang, director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD LIAN<br/>General Subject&#160;Television series -- China.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Wo ai nan gui mi = Honey bee man. 1. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:285256 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25105;&#29233;&#30007;&#38394;&#34588; Honey bee man.<br/>by&#160;Wang, Jun, director.<br/>Shelf Number&#160;CHIDVD 791WO<br/>General Subject&#160;Television series -- China.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Hong yan lu shui : Yuan liang wo bu ceng wei ai ran shao ent://SD_ILS/0/SD_ILS:287363 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#32418;&#39068;&#38706;&#27700; : &#21407;&#35845;&#25105;&#19981;&#26366;&#20026;&#29233;&#29123;&#28903; / &#24352;&#23567;&#23092;&#20316;&#21697;.<br/>by&#160;Zhang, Xiaoxian, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#24352;&#23567;&#23092;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS ZHAN<br/>General Subject&#160;Chinese fiction -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/> Zong mi piao Xiang ai pu chang : Duan wu jie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:287445 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#31933;&#31859;&#39128;&#39321;&#33406;&#33970;&#38271; : &#31471;&#21320;&#33410; / &#29579;&#26089;&#26089; &#33879;&#25991; ; &#23495;&#23706; &#32472;&#22270;.<br/>by&#160;Wang, Zaozao, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#29579;&#26089;&#26089;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J WANG<br/>General Subject&#160;Festivals -- China -- Juvenile literature.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/> Wo ai nan gui mi = Honey bee man. 2. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:288253 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25105;&#29233;&#30007;&#38394;&#34588; Honey bee man.<br/>by&#160;Wang, Jun, director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD WOAI V.2 (5-8 0F 8)<br/>General Subject&#160;Television series -- China.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Xiao nuan dong : book 1&amp;2 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:407891 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Hei, Jieming.<br/>Shelf Number&#160;CHI HEI 2<br/>General Subject&#160;Love stories.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Mo ying mei ling ;&#160;Zhen ai jing zuan ;<br/> Da bi zi xiao ai ren ent://SD_ILS/0/SD_ILS:408802 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Hauff, Wilhelm, 1802-1827.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J HAUF<br/>General Subject&#160;Dwarfs -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Cai hui shi jie jing dian tong hua quan ji ;<br/> Wo ai suan nai = I love yoghurt ent://SD_ILS/0/SD_ILS:357837 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Lusseau, Philippe.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641 LUS<br/>General Subject&#160;Yoghurt -- Chinese language.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/> Jian kang mei wei su xiao chi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:357767 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Da ai dian shi tai author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641 DA<br/>General Subject&#160;Snack foods -- Chinese language.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Shang jin su shi guan xi lie<br/> Zi mu B li de jia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:358035 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Freeman, Don, 1908-1978.<br/>Shelf Number&#160;JCHIF FREE<br/>General Subject&#160;Birds -- Pictorial works -- Juvenile fiction -- Chinese language.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;<br/> Zui you ren de ma la Chuan cai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:366257 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zhang, Shu-yu.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641 ZHA<br/>General Subject&#160;Cookbooks.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Zui ai chi de jia chang cai xi lie<br/> Quan Riben dou re ai de &quot;Dang dai Yixiu&quot; : Xiaochi he shang de xin ling Fo fa xiao ke tang. 1, Xiao chu fan nao de lian xi ce ent://SD_ILS/0/SD_ILS:275627 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20840;&#26085;&#26412;&#37117;&#28909;&#29233;&#30340;&ldquo;&#24403;&#20195;&#19968;&#20241;&rdquo; : &#23567;&#27744;&#21644;&#23578;&#30340;&#24515;&#28789;&#20315;&#27861;&#23567;&#35838;&#22530;. 1, &#28040;&#38500;&#28902;&#24700;&#30340;&#32451;&#20064;&#20876; / (&#26085;) &#23567;&#27744;&#40857;&#20043;&#20171; &#33879; ; &#26472;&#26195;&#23041; &#35793;.<br/>by&#160;Koike, Ry&#363;nosuke, 1978-, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#23567;&#27744;&#40857;&#20043;&#20171;, 1978-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 294.35 KOIK<br/>General Subject&#160;Conduct of life.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Du ke Shui qian xin ling wen ku ;<br/> T&#299;ng shuo wo men reng zai xiang ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:275659 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#32893;&#35498;&#25105;&#20497;&#20173;&#22312;&#30456;&#24859; / &#37165;&#26771;&#38728;&#33879;.<br/>by&#160;Zheng, Ziling, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#37165;&#26771;&#38728;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZHEN<br/>General Subject&#160;Love stories<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Huang guan cong shu, di 4309 zhong&#160;Zheng Ziling zuo pin ji ;<br/> Hen hen ai zi ji : bie zhi wang nan ren gei ni an quan gan = Love yourself profoundly ent://SD_ILS/0/SD_ILS:275692 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29408;&#29408;&#29233;&#33258;&#24049; : &#21035;&#25351;&#26395;&#30007;&#20154;&#32473;&#20320;&#23433;&#20840;&#24863; = Love yourself profoundly / &#26366;&#23376;&#33322;&#33879;.<br/>by&#160;Zeng, Zihang, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#26366;&#23376;&#33322;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 158.12 ZENG<br/>General Subject&#160;Women -- Conduct of life.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/> Xian jie hun hou lian ai = Be in love after marriage ent://SD_ILS/0/SD_ILS:275748 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20808;&#32467;&#23130;&#21518;&#24651;&#29233; = Be in love after marriage / &#23548;&#28436;, &#24464;&#32831; ; &#32852;&#21512;&#20986;&#21697;, &#25242;&#39034;&#30005;&#35270;&#21488;, &#36797;&#23425;&#19971;&#26143;&#24433;&#19994;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#21271;&#20140;&#21326;&#35850;&#20975;&#26059;&#25991;&#21270;&#20256;&#23186;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;, &#25242;&#39034;&#29790;&#36842;&#25991;&#21270;&#20256;&#23186;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;.<br/>by&#160;Gong, Kaibo, producer.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD XIAN<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Tao Tailang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:276153 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#26691;&#22826;&#37070; / [&#26085;] &#26494;&#23621;&#30452; ; [&#26085;] &#36196;&#32701;&#26411;&#21513;&#32472; ; [&#26085;] &#29503;&#28193;&#38745;&#23376;&#35793;.<br/>by&#160;Matsui, Tadashi, 1926-, author<br/>Shelf Number&#160;CHIS J MATS<br/>General Subject&#160;Picture books for children<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Fu yin guan hui ben jie zuo xuan ;&#160;Ai xin shu hui ben guan ;<br/> Xiao zhu, ai du shu ! ent://SD_ILS/0/SD_ILS:276232 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#23567;&#35948;, &#24859;&#35712;&#26360;! / &#25991;&#32249;&#21513;&#23433;&#23068;&#12539;&#29677;&#24503;&#29246;&#24067;&#27931;&#29926;&#20839;&#32645; ; &#22294; &#32004;&#32752;&#12539;&#29677;&#24503;&#29246;&#24067;&#27931;&#29926;&#20839;&#32645; ; &#32763;&#35695;&#40643;&#31601;&#33589;.<br/>by&#160;Bendall-Brunello, Tiziana., author<br/>Shelf Number&#160;CHI J BEND<br/>General Subject&#160;Friendship -- Pictorial works -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Wo ai hui ben.<br/> Hu li ai shang tu shu guan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:276234 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#29392;&#29432;&#24859;&#19978;&#22294;&#26360;&#39208; / &#25991;, &#32645;&#20523;&#26031;, &#27874;&#21033; ; &#22294;, &#21345;&#29305;&#29747;, &#33678;&#27138;&#29246; ; &#35695;, &#26446;&#32043;&#33993;.<br/>by&#160;Pauli, Lorenz<br/>Shelf Number&#160;CHI J PAUL<br/>General Subject&#160;Reading -- Pictorial works -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hui ben guan ;<br/> She hu xian jian kang xin zhi : she hu xian zeng sheng, she hu xian ai, she hu xian yan yi hu quan lan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:276237 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25885;&#35703;&#33146;&#20581;&#24247;&#26032;&#30693; : &#25885;&#35703;&#33146;&#22686;&#29983;, &#25885;&#35703;&#33146;&#30284;, &#25885;&#35703;&#33146;&#28814;&#37291;&#35703;&#20840;&#35261; / &#31777;&#37030;&#24179;&#33879;.<br/>by&#160;Jian, Bangping, author.<br/>Author (alt graph)&#160;&#31777;&#37030;&#24179;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 612.61 JIAN<br/>General Subject&#160;Prostate<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Dr. Me jian kang xi lie ;<br/> Cong kang ai di yi tian qi jiu yao zhe yang zuo : ji yang yi shi jiao ni zhang wo 3 ge yue huang jin qi da bai ai zheng san da liao fa ent://SD_ILS/0/SD_ILS:276245 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24478;&#25239;&#30284;&#31532;&#19968;&#22825;&#36215;&#23601;&#35201;&#36889;&#27171;&#20570; : &#28639;&#38525;&#37291;&#24107;&#25945;&#20320;&#25484;&#25569;3&#20491;&#26376;&#40643;&#37329;&#26399;&#25171;&#25943;&#30284;&#30151;&#19977;&#22823;&#30274;&#27861; / &#28639;&#38525;&#39640;&#31319; &#33879; ; &#38515;&#25919;&#33452; &#35695;.<br/>by&#160;Watayou, Takaho, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#28639;&#38525;&#39640;&#31319;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 616.99 WATA<br/>General Subject&#160;Cancer -- Diet therapy.<br/>Publication Date&#160;2013&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Sheng huo jian kang xi lie ;<br/> Jiu ai hui guo chao ent://SD_ILS/0/SD_ILS:279235 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#33290;&#24859;&#22238;&#37707;&#28818; / &#38518;&#27138;&#24605;.<br/>by&#160;Tao, Lesi.<br/>Author (alt graph)&#160;&#38518;&#27138;&#24605;.<br/>Shelf Number&#160;CHI TAO<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Zhen ai ni zhuan sheng ent://SD_ILS/0/SD_ILS:279240 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#30495;&#24859;&#36870;&#36681;&#21213; / &#38518;&#27138;&#24605;.<br/>by&#160;Tao, Lesi.<br/>Author (alt graph)&#160;&#38518;&#27138;&#24605;.<br/>Shelf Number&#160;CHI TAO<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Wo ai ni = I love you ent://SD_ILS/0/SD_ILS:289581 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25105;&#24859;&#20320; = I love you / &#25991;, &#22294;&#24373;&#21746;&#37528; ; &#35695; Craig Borowski.<br/>by&#160;Zhang, Zheming, author<br/>Author (alt graph)&#160;&#24373;&#21746;&#37528;, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI J K ZHAN<br/>General Subject&#160;Zebras -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Shuang yu hui ben guan ;<br/> Ai qing shi cha zhi tong xin yuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:291868 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#24773;&#26178;&#24046;&#20043;&#21516;&#24515;&#22291; / &#27155;&#38632;&#26228;.<br/>by&#160;Lou, Yuqing.<br/>Author (alt graph)&#160;&#27155;&#38632;&#26228;.<br/>Shelf Number&#160;CHI LOU<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Ai qing shi cha zhi fen cha lu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:291869 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#24773;&#26178;&#24046;&#20043;&#20998;&#23700;&#36335; / &#27155;&#38632;&#26228;.<br/>by&#160;Lou, Yuqing.<br/>Author (alt graph)&#160;&#27155;&#38632;&#26228;.<br/>Shelf Number&#160;CHI LOU<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Yuan jia tou tou ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:291870 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#20900;&#23478;&#20599;&#20599;&#24859; / &#38518;&#27138;&#24605;.<br/>by&#160;Tao, Lesi.<br/>Author (alt graph)&#160;&#38518;&#27138;&#24605;.<br/>Shelf Number&#160;CHI TAO<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Yuan li ai zheng kang ai yao shan yu qi gong tiao yang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:291883 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#36960;&#38626;&#30284;&#30151; : &#25239;&#30284;&#34277;&#33203;&#33287;&#27683;&#21151;&#35519;&#39178; [&#26360;+DVD] / &#23435;&#26093;&#26126;, &#40643;&#24859;&#33775;, &#40848;&#28644;.<br/>by&#160;Song, Xuming.<br/>Author (alt graph)&#160;&#23435;&#26093;&#26126;.<br/>Shelf Number&#160;CHI K 616.994 SONG<br/>General Subject&#160;Cancer -- Alternative treatment.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Video disc<br/> Ai, shi, quan ji yan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:288674 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#65294;&#39135;&#65294;&#20840;&#38622;&#23476; / &#21129;&#32043;&#36814; ; [&#32232;] &#37101;&#40599;&#30473;.<br/>by&#160;Liu, Ziying.<br/>Author (alt graph)&#160;&#21129;&#32043;&#36814;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641.66 LIU<br/>General Subject&#160;Cooking (Chicken)<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Regular print<br/> She wo qi shui ent://SD_ILS/0/SD_ILS:406211 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Yuanbupo.<br/>Shelf Number&#160;CHI YUAN<br/>General Subject&#160;Love stories.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Yuan chuang ai ;<br/> Ai bao yuan de ji ju xie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:406736 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Kim, Junghee.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J KIM<br/>General Subject&#160;Animals - -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xiao Niudun ke xue tong hua&#160;Xiao Niudun ke xue tong hua.<br/> Xiao ai zhu men de you xi : shi zi he lao shu = The shorties' activities : the lion and the mouse ent://SD_ILS/0/SD_ILS:406941 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Shelf Number&#160;CHIS J 398.2 XIA<br/>General Subject&#160;Fables -- Juvenile literature.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Yisuo yu yan shuang yu tong hua ju yuan ;<br/> Kui ent://SD_ILS/0/SD_ILS:405555 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Ling, Shufen.<br/>Shelf Number&#160;CHI LING<br/>General Subject&#160;Love stories.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Zhen ai jing zuan ;<br/> Jian kang mei wei su gao dian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:357766 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Da ai dian shi tai author.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641 DA<br/>General Subject&#160;Cooking, Chinese -- Chinese language.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Shang jin su shi guan xi lie<br/> Zu bu fan she qu an mo bao jian quan shu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:371568 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Han, Zhu.<br/>Shelf Number&#160;CHI 615 HAN<br/>General Subject&#160;Foot -- Massage -- Chinese language.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Han zhu. Jian kang ai jia xi lie<br/> Xiao cheng da ai = True love ent://SD_ILS/0/SD_ILS:275753 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#23567;&#22478;&#22823;&#29233; = True love / &#23548;&#28436;, &#26446;&#22958; ; &#32534;&#21095;, &#21776;&#23431; ; &#20986;&#21697;&#20844;&#21496;, &#21271;&#20140;&#22025;&#26149;&#31179;&#25991;&#21270;&#20256;&#25773;&#26377;&#38480;&#20844;&#21496;.<br/>by&#160;Li, Ni, director.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD XIAO<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Tao lao cao shi nan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:279214 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#22871;&#29282;&#33609;&#39135;&#30007; / &#38518;&#27138;&#24605;.<br/>by&#160;Tao, Lesi.<br/>Author (alt graph)&#160;&#38518;&#27138;&#24605;.<br/>Shelf Number&#160;CHI TAO<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Bu hun ao nan ren ent://SD_ILS/0/SD_ILS:279217 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19981;&#23130;&#20658;&#30007;&#20154; / &#23376;&#28548;.<br/>by&#160;Zi Cheng.<br/>Author (alt graph)&#160;&#23376;&#28548;.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Wo he bao bao de kuai le hong bei : 29 kuan ke kou ke ai de xiao mian bao ent://SD_ILS/0/SD_ILS:270306 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25105;&#21644;&#23453;&#23453;&#30340;&#24555;&#20048;&#28888;&#28953; : 29&#27454;&#21487;&#21475;&#21487;&#29233;&#30340;&#23567;&#38754;&#21253; / &#33659;&#23665;&#21644;&#20063; ; &#27146;&#19969;&#33805; [&#35793;].<br/>by&#160;Dishan, Heye (Ogiyama, Kazuya)<br/>Author (alt graph)&#160;&#33659;&#23665;&#21644;&#20063;.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 641.815 DISH<br/>General Subject&#160;Baking.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Shu zhong yuan = Booklink<br/> Ai zi ji, jiu suan yi ge ren you zen yang! ent://SD_ILS/0/SD_ILS:270356 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#24859;&#33258;&#24049;, &#23601;&#31639;&#19968;&#20491;&#20154;&#21448;&#24590;&#27171;! / &#23002;&#22914;&#38639;.<br/>by&#160;Yao, Ruwen.<br/>Author (alt graph)&#160;&#23002;&#22914;&#38639;.<br/>Shelf Number&#160;CHI 158 YAO<br/>General Subject&#160;Assertiveness in women.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/> Feng ling cao gu niang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:253800 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#39118;&#38083;&#33609;&#22993;&#23064; / &#20445;&#32599;.&#27431;.&#27901;&#26519;&#26031;&#22522;, &#26684;&#26519;&#20804;&#24351; ; &#35793;&#32773;&#29579;&#21448;&#32718;, &#29579;&#26519;.<br/>by&#160;Zelinsky, Paul O., 1953-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J ZELI<br/>General Subject&#160;Fairy tales.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu shi jie jie chu hui ben xuan<br/> Cang mao mao cang mao mao ent://SD_ILS/0/SD_ILS:253862 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#34255;&#29483;&#29483;&#34255;&#29483;&#29483; / &#20116;&#21619;&#22826;&#37070; ; &#35793;&#32773;&#29503;&#28193;&#38745;&#23376;.<br/>by&#160;Wuwei, Tailang, 1945-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J WUWE<br/>General Subject&#160;Graphic novels -- Japan -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;<br/> Ying huo chong zhi ye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:253866 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#34722;&#28779;&#34802;&#20043;&#22812; / &#32160;&#20809;.<br/>by&#160;Lu Guang.<br/>Shelf Number&#160;CHI LU<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hua yuan xi lie ;<br/> Ju ai dan sheng han ent://SD_ILS/0/SD_ILS:255479 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25298;&#24859;&#21934;&#36523;&#28450; / &#23376;&#28548;<br/>by&#160;Zi, Cheng.<br/>Author (alt graph)&#160;&#23376;&#28548;.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;&#160;Xun meng yuan xi lie. ;<br/> Cai cai wo you duo ai ni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:360047 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;McBratney, Sam.<br/>Shelf Number&#160;JCHIF MCBR<br/>General Subject&#160;Love -- Pictorial works -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xin yi shi jie jing xuan tu hua shu<br/> Wo xi huan ni = The way I love you ent://SD_ILS/0/SD_ILS:289582 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25105;&#21916;&#27489;&#20320; = The way I love you / &#25991; &#22823;&#34907;.&#35997;&#24503;&#20315; ; &#22294; &#23433;.&#35449;&#22982;&#26031; ; &#25913;&#23531; &#27946;&#33308;&#27427;.<br/>by&#160;Bedford, David, 1969-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI J BEDF<br/>General Subject&#160;Pets -- Pictorial works -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Zhe jiu shi ai ;<br/> Zhun bei hao, qu shang xue ent://SD_ILS/0/SD_ILS:122703 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Shang, Xiaona.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J SHAN<br/>General Subject&#160;Children's stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xiaona jie jie gu shi wu ;&#160;Ai xin shu wen xue guan ;<br/> You ai jiu you jia. da xing du shi nong qing dian shi ju ent://SD_ILS/0/SD_ILS:233403 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Bi, Yanjun.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD YOU<br/>General Subject&#160;Families -- China -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Video disc<br/>Series Title&#160;Ya zhou xing wen hua<br/> Bu gan shuo wo ai nai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:233414 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#19981;&#25954;&#35498;&#25105;&#24859;&#22963; / &#23376;&#28548;.<br/>by&#160;Zi, Cheng.<br/>Author (alt graph)&#160;&#23376;&#28548;.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Yi bu xiao xin ai shang ni. Hu'nan wei shi kai nian da xi nian du wei mei ou xiang ju zuo ent://SD_ILS/0/SD_ILS:233459 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Huang, Nanfeng.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD YIBU<br/>General Subject&#160;Love -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Video disc<br/>Series Title&#160;Jin feng yin xiang ying shi = Goldbee movies and teleplay<br/> Chu lian. da xing ai qing dian shi lian xu ju ent://SD_ILS/0/SD_ILS:233468 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Jin, Lang.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DVD CHU<br/>General Subject&#160;Love -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Video disc<br/>Series Title&#160;Ya zhou xing wen hua<br/> Xin na shen me zheng jiu ni wo de ai ren : Sheng si zhi lian san bu qu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:233480 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Cui, Lin.<br/>Shelf Number&#160;CHI DVD XIN<br/>General Subject&#160;Legal stories.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Video disc<br/>Series Title&#160;Guan qi ju chang<br/> Ai pa shen me ent://SD_ILS/0/SD_ILS:233578 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Bi, Shumin, 1952-<br/>Shelf Number&#160;CHIS MP3 155.25 BI<br/>General Subject&#160;Audiobooks.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Audio disc<br/>Series Title&#160;Jia Jia ting shu guan xi lie = Homestar<br/> Xiao peng you, shang xue la ent://SD_ILS/0/SD_ILS:153636 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Shang, Xiaona.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J SHAN<br/>General Subject&#160;Children's stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xiaona jie jie gu shi wu ;&#160;Ai xin shu wen xue guan ;<br/> Xie jiang he 10 ge xiao jing ling ent://SD_ILS/0/SD_ILS:153637 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Lin, Shuisui, 1950-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J LIN<br/>General Subject&#160;Children's stories, Japanese -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;<br/> Zi ji de yan se ent://SD_ILS/0/SD_ILS:153639 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Lionni, Leo, 1910-1999.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J LION<br/>General Subject&#160;Chameleons -- Juvenile literature.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Li'ou Li'aoni zuo pin ji ;&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Li'ou Li'aoni zuo pin ji.<br/> Mei tian dou shuo wo ai ni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:153642 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Friedman, Laurie B., 1964-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J FRIE<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hai tun hui ben hua yuan xi lie = Dolphinmedia picture book garden ;<br/> Bu xiao xin quan lei da ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230093 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zi Cheng.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Ai shen bao en ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230098 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Mo, Yan.<br/>Shelf Number&#160;CHI MO<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Ai ye hao, hen ye hao ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230099 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Su Yun.<br/>Shelf Number&#160;CHI SU<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Ai shang ni, ran hou ai shang zi ji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230145 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zhang, Xiaoxian, 1969-<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.18 ZHAN<br/>General Subject&#160;Chinese essays -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Zhang Xiaoxian ai cang xi lie&#160;Zhang Xiaoxian quan xin san wen ;<br/> You fang de ai qing guo du ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230157 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Lin, Yongchen.<br/>Shelf Number&#160;CHI LIN<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Chun ai duan pian ;<br/> Shu dai xiao jie da dan ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:140791 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Su Yun.<br/>Shelf Number&#160;CHI SU<br/>General Subject&#160;Chinese fiction.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Kuai dian shui jiao ba ent://SD_ILS/0/SD_ILS:79419 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Qiushan, Kuang.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J QIUS<br/>General Subject&#160;Children's stories, Japanese -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu shi jie jie chu hui ben xuan ;&#160;Ai xin shu hui ben guan ;<br/> Wu ya mian bao dian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:770 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Jiagu, Lizi, 1926-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J JIAG<br/>General Subject&#160;Birds -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;<br/> Wo ai shui jiao ent://SD_ILS/0/SD_ILS:357215 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Moroney, Tracey.<br/>Shelf Number&#160;JCHIF MORO<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xin zhi cheng zhang xue xi hui ben<br/> Yu zhong de xiao hong san ent://SD_ILS/0/SD_ILS:360074 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Butler, M. Christina.<br/>Shelf Number&#160;JCHIF BUTL<br/>General Subject&#160;Hedgehogs -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;&#8236;Guan yi ai de gu shi. You ai pian&#160;&#8236;Nuan fang zi hui ben My warm family<br/> Gen wo de qian qi tan lian ai My ex-wife's wedding. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:370395 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Lu, Yi, 1976-,<br/>Shelf Number&#160;CHIDVD 791 GEN<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Wo zhen de hao ai ni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:289584 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#25105;&#30494;&#30340;&#22909;&#24859;&#20320; / &#20316;&#32773;: Mem Fox ; &#32362;&#32773;: Pamela Lofts, &#32232;&#36655;&#31574;&#21123;: &#40643;&#36858;&#27603;, &#32763;&#35695;: &#26607;&#20521;&#33775;.<br/>by&#160;Fox, Mem, 1946-, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI J K FOX<br/>General Subject&#160;Mother and child -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2010&#160;1988<br/>Format:&#160;Books<br/> Lian ai bu shi jing ying zhi, shi bai chi zhi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:151656 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Akuan.<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.18 AKUA<br/>General Subject&#160;Chinese essays -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Akuan de san wen ;&#160;Xianggang huang guan cong shu ;&#160;Works. 2010 ;<br/> Xiao hou he xiao tu de huai xi guan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:231942 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z Title (alt graph)&#160;&#23567;&#29492;&#21644;&#23567;&#20820;&#30340;&#22750;&#32722;&#24931; / &#20316;&#32773; &#40613;&#21487;&#12539;&#27931;&#20811; ; &#32362;&#32773; &#31859;&#20161; = Monkey and rabbit together / as retold by Mike Lockett ; illustrated by Ming-Jen Hsu.<br/>by&#160;Lockett, Mike.<br/>Shelf Number&#160;CHI J LOCK<br/>General Subject&#160;Monkeys -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Fa xian. ai ;&#160;Maike ye ye shuo gu shi&#160;Maike ye ye shuo gu shi.<br/> Wo bu zhi dao wo shi shei ent://SD_ILS/0/SD_ILS:45502 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Blake, Jon.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J BLAK<br/>General Subject&#160;Children's stories -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Ai xin shu shi jie jie chu hui ben xuan ;<br/> Tong ju yi xia you he fang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:144823 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zi cheng.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Du ai ku hua jia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:144827 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zi cheng.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Xiao xiang san bu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:146112 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zhongye, Honglong, 1942-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J ZHON<br/>General Subject&#160;Children's stories -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Er tong zhi you ;<br/> Xiao Zhen de chang tou fa ent://SD_ILS/0/SD_ILS:146166 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Gaolou, Fangzi, 1955-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J GAOL<br/>General Subject&#160;Children's stories -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Er tong zhi you ;<br/> Shen qi de zhu sun ent://SD_ILS/0/SD_ILS:146167 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Songye, Zhengzi, 1935-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J SONG<br/>General Subject&#160;Children's stories -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Er tong zhi you ;<br/> Xin xi yan mi shu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:146808 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zi cheng.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI<br/>General Subject&#160;Love stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Chen ai li kai chu de hua. Minguo luan shi zhong de zhi qing zhi ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2468 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Guo, Houying.<br/>Shelf Number&#160;CHI S 951.04 GUO<br/>General Subject&#160;Intellectuals -- China -- Anecdotes.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/> Ai yao you ni cai wan mei ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7304 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Huo, Siyan.<br/>Shelf Number&#160;CHI S DVD AI<br/>General Subject&#160;Love stories -- Drama.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Series Title&#160;De jin wen hua<br/> Han bao zi yu xiao ya tou ent://SD_ILS/0/SD_ILS:369871 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Ai, Mi.<br/>Shelf Number&#160;CHIF AI<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/> Wo ai wan ren mi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:123861 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Chan, Po Chu, 1947-.<br/>Shelf Number&#160;CHI DVD 792.7 WOAI<br/>General Subject&#160;Entertaining -- China -- Hong Kong.<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/> Chen ai luo ding ent://SD_ILS/0/SD_ILS:130155 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;A Lai.<br/>Shelf Number&#160;CHIS MP3 ALAI<br/>General Subject&#160;Chinese fiction -- 20th century.<br/>Publication Date&#160;2000-2009<br/>Format:&#160;Sound recording<br/>Series Title&#160;Jia Jia ting shu guan xi lie<br/> Meng de shou hu zhe ent://SD_ILS/0/SD_ILS:150770 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Grosche, Erwin, 1955-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J GROS<br/>General Subject&#160;Children's stories, German -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Ai xin shu shi jie jie chu hui ben xuan ;<br/> Yuan lai lian ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:150854 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Wang, Yixing, 1979-<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.14 WANG<br/>General Subject&#160;Chinese essays -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/> Fang ai bao jian tang shui ent://SD_ILS/0/SD_ILS:151095 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Guan, Zhiyi.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641.8 GUAN<br/>General Subject&#160;Cancer -- Prevention.<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Guan Zhiyi shi liao ;&#160;Guan Zhiyi shi liao.<br/> Nan ren tian sheng ai fan jian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:151107 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;A Kuan.<br/>Shelf Number&#160;CHI 155.6 AKUA<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships.<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/> Lao nai nai de tang chi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30500 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Shenze, Lizi, 1924-<br/>Shelf Number&#160;CHI S J SHEN<br/>General Subject&#160;Children's stories, Japanese -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Er tong zhi you ;<br/> Wo ai bei zi dan gao. 115 kuan chao ke ai bei zi dan gao de zhi zuo yu zhuang shi = Cupcake book ent://SD_ILS/0/SD_ILS:80792 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Xiaotianchuan, Sanae.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641.86 XIAO<br/>General Subject&#160;Cupcakes.<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Yin shi tian di<br/> Ai hen qing cheng xiao tuan yuan : Zhang Ailing de si ren sheng huo shi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13032 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Qing qiu zi.<br/>Shelf Number&#160;CHIS 928.95 ZHAN<br/>General Subject&#160;Authors, Chinese -- Biography.<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Format:&#160;Books<br/> Ai you duo shao ent://SD_ILS/0/SD_ILS:362564 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Shiraishi, Kazufumi, 1958-<br/>Shelf Number&#160;CHIF SHIR<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Da shang ;&#160;Huang guan cong shu ;<br/> Huai ying xiang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:351584 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Chu, Yue.<br/>Shelf Number&#160;CHIF CHU<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;He ma zhen ai xiao shuo ;&#160;He ma zhen ai xiao shuo<br/> Ai lian wu sheng : mu mi, dan mei juan er ent://SD_ILS/0/SD_ILS:134404 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Ma, Jiahui, 1963-<br/>Shelf Number&#160;CHIS 791.43 MA<br/>General Subject&#160;Chinese essays -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Mu mi, dan mei<br/> Nan ren kan bu jian de di ren : she hu xian ai : 16 wei bing you ji jia shu de shi zhan jing yan fen xiang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:150027 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Huang, Xiumei.<br/>Shelf Number&#160;CHI 616.99 NAN<br/>General Subject&#160;Prostate -- Cancer.<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Dr. Me jian kang xi lie ;<br/> Tu shuo lao nian chi ai zheng ent://SD_ILS/0/SD_ILS:135113 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Che, Shaoli.<br/>Shelf Number&#160;CHI 616.83 CHE<br/>General Subject&#160;Aged -- Mental health.<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Zhuan jia bao jian shi<br/> Yuan li ru ai. ru fang jian kang 100 wen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:80260 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;You, Aitao.<br/>Shelf Number&#160;CHI 618.19 YOU<br/>General Subject&#160;Breast -- Cancer.<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Le huo shu ;<br/> Hu ai zhang zhe : wan quan hu li zhang zhe shou ce ent://SD_ILS/0/SD_ILS:4916 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Qi fu yi yuan.<br/>Shelf Number&#160;CHI 613.04 HUAI<br/>General Subject&#160;Aged -- Health and hygiene.<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Format:&#160;Books<br/> Ai ni zhen de you gou nan. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:121844 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Qing Yu.<br/>Shelf Number&#160;CHI QING 1245<br/>General Subject&#160;Romance fiction.<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Ai zai xin li kou yao kai. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:121624 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Ge, Juan, 1951-<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.1 GE<br/>General Subject&#160;Love in literature.<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/> Guan yu ai qing. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:122233 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Wang, Yixing.<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.14 WANG<br/>General Subject&#160;Chinese essays -- 21st century.<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Wang Yixing san wen ji<br/> Hai zi ai chi de ying yang can. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:125083 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zhang, Songbi.<br/>Shelf Number&#160;CHI 641.56 ZHAN<br/>General Subject&#160;Children -- Nutrition.<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Yin shi ying yang mi ma<br/> Jing xuan miao yong Zhong cao yao fang ai, kang ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:130195 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Min, Tao.<br/>Shelf Number&#160;CHI 616.99 JING 01<br/>General Subject&#160;Cancer -- Diet therapy -- Recipes.<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Jing xuan miao yong Zhong cao yao ;<br/> Pian pian ai shang yong quan zhu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:114054 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zi cheng.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI 1215<br/>General Subject&#160;Romance fiction.<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Xiao xiong de te bie yuan wang. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:119867 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Lobel, Gillian.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J LOBE<br/>General Subject&#160;Children's stories.<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Wo men de ai cong shu<br/> Cuo guo ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:138074 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Huang, Jiayi.<br/>Shelf Number&#160;CHI HUAN<br/>General Subject&#160;Romance fiction.<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Fei xiang zhuan hao - qing niao xiao shuo<br/> Juan fa de xiao ci wei : xin shang zi ji, fa hui suo chang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:143805 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zhao, Junhong.<br/>Shelf Number&#160;CHI J ZHAO<br/>General Subject&#160;Picture books for children -- Educational aspects.<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai sen lin xi lie<br/> Lie ai fu te jia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:102124 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Hua Qi.<br/>Shelf Number&#160;CHI HUA 289<br/>General Subject&#160;Romance fiction.<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hua yang xi lie ;<br/> Gui mao shao dong ai shua ku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:110898 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zi cheng.<br/>Shelf Number&#160;CHI ZI 1151<br/>General Subject&#160;Romance fiction.<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Ai shang le ni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:100362 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zhang, Xiaoxian.<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.18 ZHAN 4<br/>General Subject&#160;Man-woman relationships.<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Zhang Xiaoxian ai cang xi lie&#160;Zhang Xiaoxian san wen jing xuan ;<br/> Dear zoo = Qin ai de dong wu yuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:134292 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Campbell, Rod.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J CAMP<br/>General Subject&#160;Zoo animals -- Juvenile literature.<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Format:&#160;Books<br/> Ren shi ren ti zhi lu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:100860 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Chan, Pauline.<br/>Shelf Number&#160;CHI J 372 CHAN<br/>General Subject&#160;Human physiology -- Juvenile literature.<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hai zi ai fa wen<br/> Deng ni zai ai wo ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350906 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Jian, Ying.<br/>Shelf Number&#160;CHIF JIAN<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Xi feng ent://SD_ILS/0/SD_ILS:356427 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Su, Huan'er.<br/>Shelf Number&#160;CHIF SU<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai qing wei dao ;<br/> Tiao qing kuang tu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350881 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Fang, Zhen.<br/>Shelf Number&#160;CHIF FANG<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai qing wei dao ;&#160;Tiao qing zhuan jia ;<br/> Xiao qi qian jin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350882 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Su, Huan'er.<br/>Shelf Number&#160;CHIF SU<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Huan xi yin yuan ;&#160;Ai qing wei dao ;<br/> Die mu Qing Long ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350893 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Ai, Tong.<br/>Shelf Number&#160;CHIF AI<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;&#160;Jing hua si bei le ;&#160;Xun meng yuan xi lie. ;<br/> Ai qing lai de kuang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350909 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Jian, Ying.<br/>Shelf Number&#160;CHIF JIAN<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Ai ku shen yi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350921 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Ji, Qiu.<br/>Shelf Number&#160;CHIF JI<br/>General Subject&#160;Love stories -- Chinese language<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Yangzhou san qi hua ;&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Qing bao xiao yuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:124314 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Xiao, Yu.<br/>Shelf Number&#160;CHI 895.13 XIAO 35<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ai qing wei dao ;&#160;Jian wu xue sheng hui ;<br/> Ta men du shuo ni ai wo ent://SD_ILS/0/SD_ILS:356586 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Zhang, Xiaoman.<br/>Shelf Number&#160;CHIF ZHAN<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Xun meng yuan xi lie ;<br/> Zen ma guan hai zi cai hui ting, Ru he jiao hai Zi cai ai Xue ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350860 2021-06-13T19:48:16Z 2021-06-13T19:48:16Z by&#160;Li, Yujie<br/>Shelf Number&#160;CHI 649 LI<br/>General Subject&#160;Children -- Moral education -- Chinese language<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>