Search Results for Chinese fiction -- Translations into English. SirsiDynix Enterprise http://libcat.parracity.nsw.gov.auhttp://libcat.parracity.nsw.gov.au/client/en_AU/default/default/qu$003dChinese$002bfiction$002b--$002bTranslations$002binto$002bEnglish.$0026rm$003dPURCHASE$002bSUGGE0$00257C$00257C$00257C1$00257C$00257C$00257C2$00257C$00257C$00257Ctrue$0026ps$003d300?dt=list 2019-10-22T13:11:54Z Monkey King wreaks havoc in heaven ent://SD_ILS/0/SD_ILS:41924 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Chen, Debby.<br/>Shelf Number&#160;CHI J CHE 2<br/>General Subject&#160;Chinese fiction -- Translations into English.<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Adventures of Monkey King ;<br/> Ye che = The sleeper ent://SD_ILS/0/SD_ILS:315818 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#22812;&#36554; = The sleeper / Emily Barr ; [&#35695;] &#21555;&#22925;&#20736;.<br/>by&#160;Barr, Emily.<br/>Shelf Number&#160;CHI BARR<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Choice ;&#160;Choice (Crown Culture Corporation)<br/> Shi zong = Gone ent://SD_ILS/0/SD_ILS:422636 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#22833;&#36452; = Gone / Mo Hayder ; [&#35695;] &#23588;&#20659;&#33673;.<br/>by&#160;Hayder, Mo.<br/>Shelf Number&#160;CHI HAYD<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Storytella ;&#160;Storytella (Spring International Publishers Co., Ltd.)<br/> Tian tang zhi huo ent://SD_ILS/0/SD_ILS:309800 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#22825;&#22530;&#20043;&#28779; / (&#33521;) &#29595;&#20029;&middot;&#29790;&#29785;&#29305;&#33879; ; &#37073;&#36828;&#28059;&#35793;.<br/>by&#160;Renault, Mary, 1905-1983, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS RENA<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Yalishanda san bu qu ;<br/> Wo ai ren de ai ren ent://SD_ILS/0/SD_ILS:31825 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;O'Farrell, Maggie, 1972-<br/>Shelf Number&#160;CHI OFAR<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Island ;<br/> Mou sha qi shi. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:119706 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Christie, Agatha, 1890-1976.<br/>Shelf Number&#160;CHIS CHRI<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ajiasha Kelisidi zhen tan tui li xi lie<br/> Shui mian zhi xia = Into the water ent://SD_ILS/0/SD_ILS:473521 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#27700;&#38754;&#20043;&#19979; = Into the water / Paula Hawkins.<br/>by&#160;Hawkins, Paula, 1972-<br/>Shelf Number&#160;CHIS HAWK<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Gong mou = Aiding and abetting ent://SD_ILS/0/SD_ILS:315794 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#20849;&#35584; = Aiding and abetting / Muriel Spark ; [&#35695;] &#23435;&#20553;&#33322;.<br/>by&#160;Spark, Muriel.<br/>Shelf Number&#160;CHI SPAR<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Yuan li chen xiao = Far from the madding crowd ent://SD_ILS/0/SD_ILS:422645 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#36960;&#38626;&#22645;&#22210; = Far from the madding crowd / &#28271;&#29802;&#22763;.&#21704;&#20195; ; [&#35695;] &#35377;&#32020;&#33775;.<br/>by&#160;Hardy, Thomas, 1840-1928.<br/>Author (alt graph)&#160;&#28271;&#29802;&#22763;.&#21704;&#20195;, 1840-1928.<br/>Shelf Number&#160;CHI HARD<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Ni zhuan shen zhi hou = After you ent://SD_ILS/0/SD_ILS:418449 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#20320;&#36681;&#36523;&#20043;&#24460; = After you / Jojo Moyes.<br/>by&#160;Moyes, Jojo.<br/>Shelf Number&#160;CHI MOYE<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Wu sheng gao bai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:411970 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Ng, Celeste,<br/>Shelf Number&#160;CHIS NG<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Quan qiu ding ji chang xiao xiao shuo wen ku ;<br/> Zhi you ta zhi dao = The widow ent://SD_ILS/0/SD_ILS:464884 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#21482;&#26377;&#22905;&#30693;&#36947; = The widow / Fiona Barton ; [&#35695;] &#26954;&#27792;&#24076;.<br/>by&#160;Barton, Fiona.<br/>Shelf Number&#160;CHI BART<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Choice ;&#160;Choice (Crown Culture Corporation)<br/> The explosion chronicles ent://SD_ILS/0/SD_ILS:322378 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Yan, Lianke, 1958-, author.<br/>Shelf Number&#160;F YAN<br/>General Subject&#160;Chinese fiction -- Translations into English.<br/>Publication Date&#160;2016&#160;2013<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Quan mian tong qi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:416843 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#20840;&#38754;&#36890;&#32221; / &#26446;&#26597;&#24503;(Lee Child)&#33879; ; &#40643;&#40251;&#30831;&#35695;.<br/>by&#160;Child, Lee, author.<br/>Shelf Number&#160;CHI CHIL<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Huang guan cong shu ;&#160;Li cha de zuo pin ;&#160;Huang guan cong shu.&#160;Li cha de zuo pin.<br/> Bu tong ban ben de wo men = The version of us ent://SD_ILS/0/SD_ILS:418429 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#19981;&#21516;&#29256;&#26412;&#30340;&#25105;&#20497; = The version of us / Laura Barnett.<br/>by&#160;Barnett, Laura.<br/>Shelf Number&#160;CHI BARN<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Lian pu xiao shuo xuan&#160;Lian pu xiao shuo xuan (Faces Publishing Ltd.)<br/> Yin he bian che zhi nan = The hitchhiker's guide to the galaxy ent://SD_ILS/0/SD_ILS:421037 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#37504;&#27827;&#20415;&#36554;&#25351;&#21335; = The hitchhiker's guide to the galaxy / Douglas Adams.<br/>by&#160;Adams, Douglas, 1952-2001.<br/>Shelf Number&#160;CHI ADAM<br/>General Subject&#160;English fiction -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Mu ma wen xue ;&#160;Mu ma wen xue (Mu ma wen hua)<br/> Pow! ent://SD_ILS/0/SD_ILS:241600 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Mo, Yan, 1955-<br/>Shelf Number&#160;F MO<br/>General Subject&#160;Interpersonal relations -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/> A bond undone ent://SD_ILS/0/SD_ILS:473236 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Jin, Yong, 1924-2018 author.<br/>Shelf Number&#160;F JIN<br/>General Subject&#160;Chinese fiction -- Translations into English.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Legends of the Condor Heroes ;<br/> The dark forest ent://SD_ILS/0/SD_ILS:302498 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Liu, Cixin, author.<br/>Shelf Number&#160;F LIU<br/>General Subject&#160;Chinese fiction -- Translations into English.<br/>Publication Date&#160;2015&#160;2008<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Three-Body Trilogy ;<br/> Broken stars ent://SD_ILS/0/SD_ILS:470548 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Liu, Ken, 1976- editor, translator.<br/>Shelf Number&#160;F BROK<br/>General Subject&#160;Science fiction, Chinese -- Translations into English.<br/>Publication Date&#160;2019<br/>Format:&#160;Books<br/> Gelei de hua xiang = The picture of Dorian Gray ent://SD_ILS/0/SD_ILS:422647 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#26684;&#38647;&#30340;&#30059;&#20687; = The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde ; [&#35695;] &#21555;&#23391;&#20754;.<br/>by&#160;Wilde, Oscar.<br/>Shelf Number&#160;CHI WILD<br/>General Subject&#160;Conduct of life -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Jing dian wen xue xin yi ;&#160;Jing dian wen xue xin yi (Yuan liu chu ban)<br/> Zui ren ci de ai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:41694 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Staincliffe, Cath.<br/>Shelf Number&#160;CHI STAI<br/>General Subject&#160;Assisted suicide -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;iFiction ;<br/> Yi zhi gou de sheng huo yi jian = A dog's life ent://SD_ILS/0/SD_ILS:278753 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#19968;&#21482;&#29399;&#30340;&#29983;&#27963;&#24847;&#35265; = A dog's life / (&#33521;) &#24444;&#24471;&middot;&#26757;&#23572;&#33879; ; &#26519;&#32418;&#35793;.<br/>by&#160;Mayle, Peter, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIF MAYL<br/>General Subject&#160;Human-animal relationships -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Books<br/> French concession ent://SD_ILS/0/SD_ILS:412830 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Xiaobai, 1969-, author.<br/>Shelf Number&#160;F XIAO<br/>General Subject&#160;Spy stories.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/> Jiao tang jian ta = The spire ent://SD_ILS/0/SD_ILS:464868 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#25945;&#22530;&#23574;&#22612; = The spire / William Golding ; [&#35695;] &#38515;&#24935;&#29787;.<br/>by&#160;Golding, William, 1911-1993.<br/>Shelf Number&#160;CHI GOLD<br/>General Subject&#160;Christianity -- Essence, genius, nature.<br/>Publication Date&#160;2017<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Wen xue xin xiang xi lie = Literature ;&#160;Literature (Global Group Holdings, Ltd.)<br/> Jiao xing jia xia de Fuermosi = Execution of Sherlock Holmes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:270402 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#32478;&#21009;&#26550;&#19979;&#30340;&#31119;&#23572;&#25705;&#26031; / Donald Thomas ; &#24352;&#36196;&#22362; [&#35793;].<br/>by&#160;Thomas, Donald.<br/>Shelf Number&#160;CHIS THOM<br/>General Subject&#160;Detective and mystery stories, Chinese.<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Fuermosi gui lai tan an ji<br/> Fuermosi tan an da quan ji = Sherlock Holmes. The complete novels and stories ent://SD_ILS/0/SD_ILS:270362 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#31119;&#23572;&#25705;&#26031;&#25506;&#26696;&#22823;&#20840;&#38598; = Sherlock Holmes. The complete novels and stories / &#26607;&#21335;.&#36947;&#23572; ; &#39640;&#26684; [&#35793;].<br/>by&#160;Doyle, Arthur Conan, 1859-1930.<br/>Author (alt graph)&#160;&#26607;&#21335;.&#36947;&#23572;, 1859-1930.<br/>Shelf Number&#160;CHIS DOYL<br/>General Subject&#160;Detective and mystery stories.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/> Huan le gu = Happy valley ent://SD_ILS/0/SD_ILS:416993 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#27426;&#20048;&#35895; = Happy valley / [&#28595;] &#24085;&#29305;&#37324;&#20811;&#12539;&#24576;&#29305; &#33879; ; &#20313;&#33673; &#35793;.<br/>by&#160;White, Patrick, 1912-1990, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS WHIT<br/>General Subject&#160;City and town life -- Australia -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Nuobeier wen xue jiang jing dian zuo pin&#160;Nuobeier wen xue jiang jing dian zuo pin.<br/> Gelei de wu shi dao yin ying. [I], tiao jiao = Fifty shades of grey ent://SD_ILS/0/SD_ILS:270288 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#26684;&#38647;&#30340;&#20116;&#21313;&#36947;&#38512;&#24433;. (I), &#35519;&#25945; = Fifty shades of grey / E. L. James ; &#26417;&#31435;&#38597; [&#35695;].<br/>by&#160;James, E. L.<br/>Shelf Number&#160;CHI JAME<br/>General Subject&#160;Adultery -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2013&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Chang xiao xiao shuo = Top novel ;&#160;Chang xiao xiao shuo (Chun guang chu ban) ;<br/> Gelei de wu shi dao yin ying. [II], shu fu = Fifty shades darker ent://SD_ILS/0/SD_ILS:270289 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#26684;&#38647;&#30340;&#20116;&#21313;&#36947;&#38512;&#24433;. (II), &#26463;&#32283; = Fifty shades darker / E. L. James ; &#26417;&#31435;&#38597; [&#35695;].<br/>by&#160;James, E. L.<br/>Shelf Number&#160;CHI JAME<br/>General Subject&#160;Adultery -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2013&#160;2012<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Chang xiao xiao shuo = Top novel ;&#160;Chang xiao xiao shuo (Chun guang chu ban) ;<br/> Gelei de wu shi dao yin ying. [III], zi you = Fifty shades freed ent://SD_ILS/0/SD_ILS:270290 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#26684;&#38647;&#30340;&#20116;&#21313;&#36947;&#38512;&#24433;. (III), &#33258;&#30001; = Fifty shades freed / E. L. James ; &#26417;&#31435;&#38597; [&#35695;].<br/>by&#160;James, E. L.<br/>Shelf Number&#160;CHI JAME<br/>General Subject&#160;Adultery -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Chang xiao xiao shuo = Top novel ;&#160;Chang xiao xiao shuo (Chun guang chu ban) ;<br/> The Four Books ent://SD_ILS/0/SD_ILS:307744 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Lianke, Yan, author.<br/>Shelf Number&#160;F LIAN<br/>General Subject&#160;Chinese fiction -- 21st century -- Translations into English.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/> The seventh day ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372681 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Yu, Hua, 1960-<br/>Shelf Number&#160;F YU<br/>General Subject&#160;Death -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Books<br/> Sheng dian chun qiu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:469520 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#22307;&#27583;&#26149;&#31179; / (&#33521;)&#32943;&middot; &#31119;&#33713;&#29305; &#33879; ; &#32993;&#20801;&#26707; &#35793;.<br/>by&#160;Follett, Ken, author.<br/>Shelf Number&#160;CHIS FOLL<br/>General Subject&#160;Middle Ages -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Zhong shi ji san bu qu ;&#160;Du ke wai guo xiao shuo wen ku&#160;Kingsbridge Series. Chinese ;&#160;Du ke wai guo xiao shuo wen ku.<br/> A hero born ent://SD_ILS/0/SD_ILS:432201 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Jin, Yong, 1924-, author.<br/>Shelf Number&#160;F JIN<br/>General Subject&#160;Wars -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Legends of the Condor Heroes ;<br/> Invisible planets : an anthology of contemporary Chinese science fiction ent://SD_ILS/0/SD_ILS:414912 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Liu, Ken, 1976-, translator, editor.<br/>Shelf Number&#160;F INVI<br/>General Subject&#160;Short stories, Chinese -- Translations into English.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Regular print<br/> Plum raindrops and more stories about youth ent://SD_ILS/0/SD_ILS:12301 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Xie, Youshun.<br/>Shelf Number&#160;F PLUM<br/>General Subject&#160;Youth -- China -- Fiction.<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;21st century Chinese literature<br/> Yu jiu shi yu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:153638 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Lionni, Leo, 1910-1999.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J LION<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Li'ou Li'aoni zuo pin ji ;&#160;Ai xin shu hui ben guan ;&#160;Li'ou Li'aoni zuo pin ji.<br/> Jiang Bulang he ye ban mao ent://SD_ILS/0/SD_ILS:153641 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Wagner, Jenny.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J WAGN<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hai tun hui ben hua yuan xi lie = Dolphinmedia picture book garden ;<br/> Mei tian dou shuo wo ai ni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:153642 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z by&#160;Friedman, Laurie B., 1964-<br/>Shelf Number&#160;CHIS J FRIE<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Hai tun hui ben hua yuan xi lie = Dolphinmedia picture book garden ;<br/> Pei yang hai zi mei hao xing ge de 365 ye cheng chang gu shi = A treasury of bedtime stories. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:473564 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#22521;&#20859;&#23401;&#23376;&#32654;&#22909;&#24615;&#26684;&#30340;365&#22812;&#25104;&#38271;&#25925;&#20107; = A treasury of bedtime stories.<br/>by&#160;Barnes, Kim and others, editor, illustrator.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J PEIY<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Wo de tong hua bao ku cong shu&#160;Wo de tong hua bao ku cong shu (Zhongguo fang zhi chu ban she)<br/> Pei yang hai zi nei xin qiang da de 365 ye you ai gu shi = A treasury of beautiful stories. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:473566 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#22521;&#20859;&#23401;&#23376;&#20869;&#24515;&#24378;&#22823;&#30340;365&#22812;&#21451;&#29233;&#25925;&#20107; = A treasury of beautiful stories.<br/>by&#160;Dale, Lindsay and others, editor, illustrator.<br/>Shelf Number&#160;CHIS J PEIY<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2018<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Wo de tong hua bao ku cong shu&#160;Wo de tong hua bao ku cong shu (Zhongguo fang zhi chu ban she)<br/> Mo xue qi yuan. kuai le de tong nian = Frozen. Anna [and] Elsa's secret playtime ent://SD_ILS/0/SD_ILS:425588 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#39764;&#38634;&#22855;&#32227;. &#24555;&#27138;&#30340;&#31461;&#24180; = Frozen. Anna [and] Elsa's secret playtime / Victoria Saxon, Brittany Candau ; [&#35695;] &#36040;&#23527;.<br/>by&#160;Saxon, Victoria.<br/>Shelf Number&#160;CHI J SAXO<br/>General Subject&#160;Sisters -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Mo xue qi yuan = Frozen&#160;Mo xue qi yuan (Sun Ya Publications)<br/> Mo xue qi yuan. zi mei qing shen = Frozen. A sister more like me ent://SD_ILS/0/SD_ILS:425587 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#39764;&#38634;&#22855;&#32227;. &#22986;&#22969;&#24773;&#28145; = Frozen. A sister more like me / Barbara Jean Hicks ; [&#32362;] Brittney Lee ; [&#35695;] &#28504;&#20553;&#29642;.<br/>by&#160;Hicks, Barbara Jean.<br/>Shelf Number&#160;CHI J HICK<br/>General Subject&#160;Magic -- Juvenile fiction.<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Mo xue qi yuan = Frozen&#160;Mo xue qi yuan (Sun Ya Publications)<br/> Shui duo qi lai le? Disney Winnie the Pooh. Who's hiding? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:294008 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#35504;&#36530;&#36215;&#20358;&#20102;? [&#26360;+CD] = Disney Winnie the Pooh. Who's hiding? / &#32654;&#22283;&#36842;&#22763;&#23612;&#20844;&#21496; ; [&#32232;] &#29579;&#29141;&#21443;.<br/>by&#160;Wang, Yancan, editor.<br/>Shelf Number&#160;CHI JK SHEI<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Audio disc<br/>Series Title&#160;Dishini Ying yu jia ting ban = Disney English&#160;Ke pu xue xi zhu ti<br/> Bu xi huan ban dian de ru niu : xue xi jie shou zi ji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:255415 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#19981;&#21916;&#27489;&#26001;&#40670;&#30340;&#20083;&#29275; : &#23416;&#32722;&#25509;&#21463;&#33258;&#24049; / [&#21407;&#33879;Elodie Richard ; &#32362;&#22294;Izou ; &#28207;&#29256;&#25991;&#23383;&#34945;&#22937;&#38686;].<br/>by&#160;Richard, Elodie.<br/>Shelf Number&#160;CHI J RICH<br/>General Subject&#160;Children's stories, Chinese -- Translations from French.<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Format:&#160;Books<br/>Series Title&#160;Ban wo cheng zhang xi lie ;<br/> Hali Bote. bei zu zhou de hai zi. Di yi bu and di er bu = Harry Potter and the cursed child ent://SD_ILS/0/SD_ILS:421035 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#21704;&#21033;&#27874;&#29305;. &#34987;&#35419;&#21650;&#30340;&#23401;&#23376;. &#31532;&#19968;&#37096;[&amp;]&#31532;&#20108;&#37096; = Harry Potter and the cursed child / J. K.&#32645;&#29747;, &#32004;&#32752;.&#24093;&#22827;&#23612;, &#20625;&#20811;.&#32034;&#24681;.<br/>by&#160;Rowling, J. K. (Joanne Kathleen), 1965- creator.<br/>Author (alt graph)&#160;J. K.&#32645;&#29747;, 1965- &#21407;&#21109;&#25925;&#20107;.<br/>Shelf Number&#160;CHI ROWL<br/>General Subject&#160;English drama -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Format:&#160;Regular print<br/>Series Title&#160;Choice ;&#160;Choice (Crown Culture Corporation)<br/> Ni zen me neng tiao de na me gao? Disney Winnie the Pooh. How do you hop so high? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:294006 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#20320;&#24590;&#40636;&#33021;&#36339;&#24471;&#37027;&#40636;&#39640;? [&#26360;+CD] = Disney Winnie the Pooh. How do you hop so high? / &#32654;&#22283;&#36842;&#22763;&#23612;&#20844;&#21496; ; [&#32232;] &#29579;&#29141;&#21443;.<br/>by&#160;Wang, Yancan, editor.<br/>Shelf Number&#160;CHI JK NI<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Audio disc<br/>Series Title&#160;Dishini Ying yu jia ting ban = Disney English&#160;Ke pu xue xi zhu ti<br/> Wei shen me dong xi bu neng wang shang diao? Disney Winnie the Pooh. Why don't things fall up? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:294007 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#28858;&#20160;&#40636;&#26481;&#35199;&#19981;&#33021;&#24448;&#19978;&#25481;? [&#26360;+CD] = Disney Winnie the Pooh. Why don't things fall up? / &#32654;&#22283;&#36842;&#22763;&#23612;&#20844;&#21496; ; [&#32232;] &#29579;&#29141;&#21443;.<br/>by&#160;Wang, Yancan, editor.<br/>Shelf Number&#160;CHI JK WEI<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Audio disc<br/>Series Title&#160;Dishini Ying yu jia ting ban = Disney English&#160;Ke pu xue xi zhu ti<br/> Shui wa dao di na li qu le? Disney Winnie the Pooh. Where does the rain puddle go? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:294009 2019-10-22T13:11:54Z 2019-10-22T13:11:54Z Title (alt graph)&#160;&#27700;&#31402;&#21040;&#24213;&#21738;&#35023;&#21435;&#20102;? [&#26360;+CD] = Disney Winnie the Pooh. Where does the rain puddle go? / &#32654;&#22283;&#36842;&#22763;&#23612;&#20844;&#21496; ; [&#32232;] &#29579;&#29141;&#21443;.<br/>by&#160;Wang, Yancan, editor.<br/>Shelf Number&#160;CHI JK SHUI<br/>General Subject&#160;Children's stories, English -- Translations into Chinese.<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Format:&#160;Audio disc<br/>Series Title&#160;Dishini Ying yu jia ting ban = Disney English&#160;Ke pu xue xi zhu ti<br/>