Limit Search Results
Author
Language
Audience
Publication Date
Subject
32 results found Subscribe to search results
Did You Mean:
000000000000DEFAULT
Print
Title (alt graph) 
QQ小姐和巧克力妹妹的环球日记 : 请允许我动用世界这个大学堂教养你 / 黄箐, 李欣果
by 
Huang, Qing, author
Author (alt graph) 
Shelf Number 
CHIS 910.4 HUAN
General Subject 
Voyages around the world.
Publication Date 
2019
Format: 
Series Title 
Search terms found: 
Qing yun xu wo dong yong shi jie zhe ge da xue tang jiao yang ni
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
Title (alt graph) 
句型应用大全 : 看模板学句型, 看这本就够了 / 史风莉 主编
by 
Shi, Fengli, editor
Shelf Number 
CHIS 428.24 JUXI
General Subject 
English language -- Conversation and phrase books -- Chinese.
Publication Date 
2019
Format: 
Series Title 
Search terms found: 
Ju xing ying yong da quan : kan mu ban xue ju xing, kan zhe ben jiu gou le / Shi, Fengli, editor
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
Title (alt graph) 
就愛吃肉 : 跟著韓國主廚學名店嫩肉料理 / 林盛根著 ; 張鈺琦譯.
by 
Im, Sŏng-gŭn, author
Author (alt graph) 
Shelf Number 
CHI 641.66 IM
General Subject 
Cooking (Meat)
Publication Date 
2018
Format: 
Series Title 
Search terms found: 
Jiu ai chi rou : gen zhe Han'guo zhu chu xue ming dian ren rou liao li / Im, Sŏng-gŭn, author
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
Title (alt graph) 
令人著迷的生與死. 耶魯大學最受歡迎的哲學課 = Death / Shelly Kagan ; [譯] 陳信宏.
by 
Kagan, Shelly.
Shelf Number 
CHI 128.5 KAGA
General Subject 
Death.
Publication Date 
2015
Format: 
Search terms found: 
Ling ren zhao mi de sheng yu silent. Yelu da xue zui shou huan ying de zhe xue ke = Death / Kagan
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
Title (alt graph) 
這一天過得很充實 : 成功者黃金3時段的運用哲學 / 作者, 蘿拉·范德康 ; 譯者, 陳重亨.
by 
Vanderkam, Laura, author
Shelf Number 
CHI 650.11 VAND
General Subject 
Time management.
Publication Date 
2014
Format: 
Series Title 
Search terms found: 
Zhe yi tian guo de hen chong shi : cheng gong zhe huang jin 3 shi duan de yun yong zhe xue /
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
by 
Pu, Er.
Shelf Number 
CHI 158 PU
General Subject 
Conduct of life -- Chinese language.
Publication Date 
2013
Format: 
Search terms found: 
She de : mei tian 5 fen zhong xue dian ren sheng zhe xue / Pu, Er.
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
Title (alt graph) 
男人的哲学. 品味两性关系的典籍 = Philosophy of man / 王志强.
by 
Wang, Zhiqiang.
Author (alt graph) 
Shelf Number 
CHIS 155.3 WANG
General Subject 
Interpersonal attraction.
Publication Date 
2018
Format: 
Search terms found: 
Nan ren de zhe xue. Pin wei liang xing guan xi de dian ji = Philosophy of man / Wang, Zhiqiang.
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
by 
Misa.
Shelf Number 
CHI MISA
General Subject 
Love stories.
Publication Date 
2015
Format: 
Series Title 
Search terms found: 
Zhe ge han dong bu xia xue = No snow this winter / Misa.
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
Title (alt graph) 
哲學大師寫給每個人的政治思考課 / Fernando Savater ; [譯] 魏然.
by 
Savater, Fernando, 1947-
Shelf Number 
CHI 320 SAVA
General Subject 
Political science -- Philosophy.
Publication Date 
2015
Format: 
Search terms found: 
Zhe xue da shi xie gei mei ge ren de zheng zhi si kao ke / Savater, Fernando, 1947-
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
Title (alt graph) 
高血压就要这样吃 / 甘智荣主编.
by 
Gan, Zhirong, editor.
Shelf Number 
CHI 641 GAN
General Subject 
Hypertension -- Diet therapy -- Chinese language
Publication Date 
2015
Format: 
Search terms found: 
Gao xue ya jiu yao zhe yang chi / Gan, Zhirong, editor.
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
by 
Wang, Jinkun.
Shelf Number 
CHI 613 WAN
General Subject 
Diet therapy -- Chinese language.
Publication Date 
2013
Format: 
Search terms found: 
Zhe yang chi, wo de bai fa bian hei fa, nian qing 15 sui : ying yang xue bo shi Wang Jinkun de tai
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):
by 
Yang, Wenrui.
Shelf Number 
CHI 004 YAN
General Subject 
Microcomputers -- Chinese language.
Publication Date 
2013
Format: 
Search terms found: 
Zhong lao nian xue dian nao : jiu gai zhe yang ru shou / Yang, Wenrui.
Copies Available On Shelf (Click Title for Details):